Prohlášení Republikové rady SU ČR z 20. 1. 2022

Soudcovská unie České republiky:
  • vyjadřuje hluboké zklamání nad přístupem vlády ČR, která na jedné straně deklaruje posilování demokratického právního státu a vlády práva, a v rozporu s tím ve vztahu k nezávislé soudní moci, navíc bez potřebného předchozího dialogu s ní, pokračuje v dlouholeté erozi materiálního zabezpečení soudců,
  • zásadně nesouhlasí se schváleným návrhem zákona (sněmovní tisk č. 117), kterým má dojít od 1. 2. 2022 k faktickému snížení platů soudců,
  • upozorňuje na to, že pro projednávání a schvalování zákona nebyly splněny podmínky stavu legislativní nouze, zejm. pro absenci hrozby značné hospodářské škody pro státní rozpočet v případě ponechání platové základy pro výpočet platů soudců určené pro rok 2022,
  • upozorňuje, že návrh zákona nebyl vládou projednán s reprezentanty soudní moci a nebylo vyžádáno jejich stanovisko,
  • připomíná, že zásahy do materiálního zabezpečení soudců byly provedeny v letech 2002-2011, 2011-2014 a zmražením platové základny pro výpočet v platu soudců v roce 2021; v roce 2015 došlo k dohodě reprezentantů soudní moci s vládou, když soudci uvěřili příslibu vlády, že v budoucnu k protiústavním zásahům do platových poměrů nebude docházet a dobrovolně se vzdali části svých oprávněných platových nároků; došlo tak k úspoře takřka 4 miliard Kč ve státním rozpočtu,
  • upozorňuje, že systémová platová solidarita soudců se společností je již trvale stabilně zajištěna zákonnou úpravou účinnou od roku 2021, podle které se platová základna pro výpočet platů soudců odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok,
  • připomíná, že Soudcovská unie nebrojila proti zmrazení platů soudců za rok 2021 a nepodporuje snahu domáhat se platových nároků soudní cestou,
  • vyjadřuje podporu soudcům, kteří chtějí využít všech právních prostředků k domáhání se oprávněných platových nároků za rok 2022 a je připravena jim poskytnout veškerou pomoc.
 
 
V Kroměříži 20. 1. 2022

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011