Prohlášení SU ČR

Soudcovská unie ČR v souvislosti s posuzováním Pavla Simona jako kandidáta na soudce ústavního soudu se znepokojením registruje politické zpochybňování konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Tato rozhodnutí jsou výsledkem právních názorů všech členů příslušného senátu a jejich ryze politická kritika či mechanické spojování pouze s jedním ze členů soudního senátu podkopává důvěru v principy právního státu.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011