Stanovisko SU ČR

1.      Soudcovská unie ČR respektuje nálezy Ústavního soudu ČR ohledně soudcovských platů za období roku 2021, 2022 a od 1. 1. 2024 sp. zn. Pl. ÚS 4/23, Pl. ÚS 15/22 a Pl. ÚS 5/24 z 15. 5. 2024, které ve valné většině potvrdily argumenty SU ČR o protiústavnosti těchto platových restrikcí.
2.      Soudcovská unie ČR vyzývá vládu a parlament, aby se stejným respektem přistupovaly k ústavně zaručené úrovni materiálního zabezpečení soudců a ctily mantinely vytyčené Ústavním soudem ČR.
3.      Soudcovská unie ČR vítá prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR o zpětném vyplacení oprávněných platových nároků soudců v nejbližším možném výplatním termínu, což otevře cestu k ukončení soudních sporů mezi soudci a státem.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011