Vyjádření vedení SU ČR k výsledkům výběrových řízení na soudní funkcionáře

Vedení Soudcovské unie vyjadřuje zásadní nesouhlas se zpochybňováním uchazečů o funkce v soudnictví po ukončení řádných výběrových řízení. Je nepřípustné, aby po završení procesu výběru soudního funkcionáře, který proběhl řádným způsobem, byla prostřednictvím médií vznášena závažná obvinění, která napadená osoba nemá možnost relevantním způsobem vyvrátit. Takový postup je možno záměrně zneužívat k oslabení autority soudního funkcionáře ihned na počátku jeho funkčního období, což může mít vliv na činnost celé soudní soustavy.    

Relativizování výsledků řádně vedených výběrových řízení je možno předejít připuštěním podnětů k osobám uchazečů o funkci, tj. určením pevného časového prostoru na začátku výběrového řízení a zejména subjektu, který by případné výhrady zodpovědně vyhodnotil. Podstatné a ověřené informace by bylo možno promítnout do výběrového řízení. Naopak jakékoliv dodatečné zpochybňování vítězného uchazeče na základě skutečností, které byly či mohly být včas uplatněny a které tak byly výběrové komisy známy, musí být vyloučené.  

Vedení Soudcovské unie vyzývá Ministerstvo spravedlnosti k legislativním změnám úpravy výběrového řízení soudních funkcionářů, neboť pojmenované jevy oslabují postavení vybraných předsedů či místopředsedů soudů ihned na počátku jejich činnosti ve funkci, což se negativně projeví na činnosti celé soudní soustavy. 

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011