Stanovisko SU ČR k výrokům ministryně spravedlnosti k činnosti soudů v souvislosti s tragickou událostí ve Žďáru nad Sázavou

Je v rozporu se zákonem i ústavou, aby ministryně spravedlnosti hodnotila správnost rozhodovací činnosti soudce včetně jeho postupu při výběru a hodnocení důkazů s výjimkou stížnosti pro porušení zákona. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů nesmí zasahovat do jejich nezávislé rozhodovací činnosti, ministryně tento zákaz výroky hodnotícími věcnou správnost rozhodnutí porušila. Jedná se o narušení základního principu dělby moci, které v demokratické zemi nelze tolerovat. 


 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011