Prohlášení Soudcovské unie ČR

Soudcovská unie zdůrazňuje, že bez existence kariérního řádu pro soudce obecných soudů a závazných pravidel pro jmenování externistů nelze osobu bez soudní praxe jmenovat soudcem Nejvyššího soudu. V opačném případě je zpochybněna nezávislost justice a záruka odborného rozhodování.
 
Soudcovská unie se důrazně ohrazuje proti snižování významu práce soudců nižších stupňů.
 
Zřízení automatického generátoru, jehož činnost by byla řízena a spravována Ministerstvem spravedlnosti ČR, považuje Soudcovská unie za nepřípustné zejména z důvodu porušení principu oddělení moci výkonné a moci soudní.
 
Soudcovská unie k tématům uvedeným výše uspořádala 11. dubna 2017 tiskovou konferenci.
 
Praha, duben 2017
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011