Pozvánka k účasti na konferenci k připravovanému návrhu občanského zákoníku

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje pozvat zájemce z řad odborné veřejnosti na dříve anoncovaný III. běh konference k připravovanému návrhu občanského zákoníku v tomto tématickém programu:
23. 3. 2006:     
                        1. Pojetí věcných práv v návrhu nové zákonné úpravy
                        2. Převod vlastnického práva k nemovité věci:
                            Náměty pro optimální řešení (první část)                             
 
24. 3. 2006:            
                        1. Převod vlastnického práva k nemovité věci:
                             Náměty pro optimální řešení (druhá část)
                        2. Zástavní právo
                        3. Právo stavby. Věcná břemena
                                   
            Zájemci o aktivní a pasivní  účast v jednotlivých sekcích  konference mohou kontaktovat sekretariát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na tel.: 585637509, e-mail: zapletal@pfnw.upol.cz
 
              Za pořadatelskou instituci srdečně zve
 
                                                                JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D.
                                                                          děkan PF UP v Olomouci


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011