Časopis SOUDCE 2/2006

Z obsahu čísla 2/2006 časopisu SOUDCE vybíráme a nabízíme vaší pozornosti  příspěvky: Mgr. Kamil Babušek, Mgr. Jan Šlosar - Seminář k aktuálnímu vývoji trestního práva Evropské unie (Londýn, 28. 11. – 8. 12. 2005), JUDr. Tomáš Lichovník - Shromáždění slovenských kolegů,  JUDr. Jan Vyklický - Grémium předsedů okresních soudů - historická iniciativa, Mgr. Daniela Zemanová - K postavení justičních čekatelů,  JUDr. Jaroslav Mádr -Soudci nesouhlasí se změnou zabezpečení v nemoci, JUDr. Jiří Stareček - Glosa. Aktuální číslo bude již brzy distribuováno všem čtenářům.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011