P o z v á n k a pro delegáty sněmu SU ČR

Podle § 12, odst. 3 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident JUDr. Jaromír Jirsa Shromáždění zástupců sekcí SU ČR.  Uskuteční se ve dnech 25. a  26. listopadu 2005 v hotelu SANTON v Brně, Přístavní 38, 635 00 Brno - Bystrc (www.santon.cz). Informace a přihlašovací formuláře obdrží sekce SU ČR v nejbližších dnech. Na webových stránkách upozorňujeme i na rubriku DISKUSE s podrubrikou Shromáždění zástupců sekcí, do které budeme postupně doplňovat další informace. Vyzýváme členy SU ČR, aby se zapojili do diskuse a přispěli se svými názory a náměty.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011