CEELI Institut zve soudce na mezinárodní kurz - ochrana duševního vlastnictví

CEELI Institut v Praze zve dva české soudce - specialisty na ochranu duševního vlastnictví - na týdenní mezinárodní kurz, který se uskuteční v prostorách CEELI Institutu v Praze od 17. do 21. 10. 2005. Předpokladem účasti je praxe v této oblasti a dobrá znalost angličtiny. V kanceláři  SU ČR kancelar@soudci.cz získáte detailnější informace včetně přihlášky k účasti. Uzávěrka přihlášek  pro mimopražské zájemce z řad soudců, tedy i nečlenů Soudcovské unie ČR,  je 21. září 2005 (s ohledem na zajištění ubytování). Zájemci z Prahy a okolí se mohou přihlásit do 7. října 2005. Jelikož je počet soudců na kurzu limitován, účast určí datum podání přihlášky. Doporučujeme proto, aby zájemci reagovali obratem.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011