Plénum - veřejné vyhlášení nálezu Ústavního soudu

Dne 12. srpna 2005  od 10 do 10,30 hod. v budově  Ústavního soudu v Brně,  v senátní místnosti č. 152 (I. poschodí) ve věci návrhu navrhovatele Městského soudu v Brně na zrušení části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu.  (Sp. zn. Pl. ÚS 9/05, soudce zpravodaj: JUDr. Jiří Mucha).

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011