Soudce Kennedy z Nejvyššího soudu USA v Praze

V těchto dnech přijíždí do České republiky soudce Nejvyššího soudu USA pan Anthony M. Kennedy, který projevil zájem setkat se během svého pobytu v Praze s mladými českými soudci a justičními čekateli. Proto Velvyslenctví USA v ČR a CEELI Institut ve spolupráci se Soudcovskou unií ČR zahrnuly do programu návštěvy soudce Kennedyho toto setkání. Uskuteční se v pátek 8. července 2005 od 9,30 hod. v prostorách CEELI Institutu v Praze, Havlíčkovy sady 58, Praha 2.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011