Seminář "Evropské obchodní právo"

Vzdělávací středisko na podporu demokracie a Soudcovská unie České republiky si Vás dovolují pozvat na seminář Evropské obchodní právo. Uskuteční se 27. května 2005 od 10.00 – 13.30 hodin v Justiční akademii v budově Městského soudu v Praze, Hybernská 18, Praha 1. Na setkání vystoupí: Tomáš Doležil, Linklaters: Svoboda podnikání, Evropská společnost, související otázky, Petr Bříza, Ministerstvo spravedlnosti ČR: Souhrnná informace o směrnicích upravujících právo obchodních společností, Luboš Tichý, Squire, Sanders, Dempsey: Evropské soutěžní právo a soukromoprávní větev vymáhání soutěžního práva, Robert Neruda a David Raus, NSS ČR: Správněprávní části soutěžního práva – otázky řízení před soutěžními úřady, otázky administrativní spolupráce včetně soudního přezkumu správních rozhodnutí a Petr Slach, Squire, Sanders, Dempsey: Veřejné zakázky

V průběhu semináře přestávka na kávu, v závěru malé občerstvení.
 
Seminář je uspořádán za finanční podpory Evropské unie.
 
Pokud jste tak již neučinili, potvrďte, prosím, svoji účast do 25. května 2005 na adrese kancelar@soudci.cz 
 Děkujeme.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011