Podávání kandidatur na soudce Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

Odbor Evropské Unie Ministerstva spravedlnosti ČR informuje o veřejné výzvě k podávání kandidatur na jmenování sedmi soudců v nově zřizovaném Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (The European Union Civil Service Tribunal). Vybraní kandidáti budou jmenováni na období šesti let s možností prodloužení. Bližší informace jsou k dispozici v Úředním věstníku EU (C 47 A, 2005).

Přihlášky včetně životopisu, motivačního dopisu a dalších dokumentů je třeba zaslat na Generální sekretariát Rady EU do 15. dubna 2005.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011