Aplikace práva Evropského společenství obecnými soudy v České republice

Dne 25. února 2005 od 10.00 do 13.30 hodin pořádají Vzdělávací středisko na podporu demokracie a Soudcovská unie ČR seminář "Aplikace práva Evropského společenství obecnými soudy v České republice". Uskuteční se v budově Městského soudu v Praze, Hybernská 18, Praha 1 (lokální pracoviště Justiční akademie).

Diskutovaná témata:

1. Vnitrostátní účinky práva Evropského společenství (primárního a sekundárního) obecně: přímá aplikovatelnost a bezprostřední účinek, přednost, nepřímý účinek, zejména odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES

2. Právní základ pro aplikaci práva ES v ČR: Ústava; Smlouva o přistoupení; Smlouva ES/EU; judikatura Evropského soudního dvora

3. Výklad práva ES obecnými soudy v ČR:  metody, řízení o předběžné otázce, eurokonformní aplikace procesních předpisů, stanoviska Nejvyššího soudu a nálezy Ústavního soudu

Na setkání vystoupí: Jan Passer, Obvodní soud pro Prahu 2, Jakub Camrda, LLM, ředitel Kabinetu ministra Bureše, Úřad vlády, Dušan Uher, ředitel Odboru kompatibility, Úřad vlády, Tomáš Boček, vládní zmocněnec pro Soudní dvůr ES, představitel Unie státních zástupců, Jan Pavlok, Česká advokátní komora

V průběhu semináře přestávka na kávu, v závěru malé občerstvení.

Zájemce o účast žádáme, aby kontaktovali kancelář SU ČR na e-mailové adrese:

kancelar@sucr.cz  nejpozději do pondělí  21. 2. 2005.
 
Seminář je uspořádán za finanční podpory Evropské unie.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011