Pozvánka na briefing a tiskovou kTISKOVÝ BRIEFINGonferenci

TISKOVÝ BRIEFING
                                                                                                                                                                                                                    
NEJRYCHLEJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SOUDCOVSKÉ UNIE
Zveme novináře a sdělovací prostředky na stručný tiskový briefing, který se koná
bezprostředně po skončení sněmu SU ČR
v sobotu 28. 11. 2009 v hotelu Frymburk, Frymburk 140                                                                
Předpokládaný začátek briefingu je 12:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                              

TISKOVÁ KONFERENCE                

Informace o výsledcích a závěrech
IXX. Výročního zasedání Soudcovské unie

 
®        Nový model správy justice
®        Emeritní soudce – hledáme nové způsoby řešení úkolů justice
®        Sociální podmínky života soudce
®        a další aktuální otázky
 
Vystoupí:
 
JUDr. Tomáš Lichovník - prezident Soudcovské unie
Mgr. Tomáš Mottl - viceprezident Soudcovské unie
Mgr. Šárka Hájková - viceprezidentka Soudcovské unie
Mgr. Eva Mrzenová - výkonná manažerka Soudcovské unie
 
 
Místnost č. 142 (1. patro), budova Obvodního soudu
 pro Prahu 1 – Ovocný trh 14.
 
 
Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

 


 
 
NEJRYCHLEJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SOUDCOVSKÉ UNIE
 
 
 
O výsledcích právě skončeného sněmu budou novináře informovat prezident Soudcovské unie JUDr. Tomáš Lichovník
a jeho nejbližší spolupracovníci.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011