Pozvánka prezidenta delegátům 32. Shromáždění delegátů SU ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR  s v o l á v á  prezident  SU ČR na 14. a 15. října 2022 Shromáždění delegátů Soudcovské unie České republiky. Uskuteční se v LH Hotelu Dvořák Tábor. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 30. září 2022 na kontaktním spojení: kancelar@soudci.cz.    

Blíže: /Soubory/Pozv. prezidenta pro delegáty Shrom. delegátů SU ČR v r. 2022 Hotel Dvořák Tábor.docx

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011