SOUDCE 1/23

Společnost Wolters Kluwer, a.s. připravuje k distribuci lednové elektronické vydání našeho profesního periodika. JUDr. Libor Vávra přispěl do rubriky Slovo prezidenta.  JUDr. Jaromír Jirsa připravil do rubriky Slovo soudce článek nazvaný Vzhůru do roku 2023. Informace a fotografie z bilaterální stáže v Portugalsku nabízí JUDr. Petr Vaněček, Ph.D. Ke dvěma konferencím k nezávislosti justice konaným v závěru roku 2022 se slovem i snímky vrací JUDr. Ladislav Derka. Jako tradičně čtenáři v časopisu SOUDCE najdou další pravidelné rubriky včetně přehledu dění v našem stavovském spolku, ale i mimo Soudcovskou unii ČR, například z akcí, na kterých organizaci soudců ČR zastupovali její členové v uplynulém období.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011