Časopis SOUDCE

Redakce našeho stavovského periodika připravuje k vydání letošní první číslo časopisu SOUDCE.
Lednové vydání čtenářům mimo jiné nabídne slovo prezidenta JUDr. Libora Vávry a také příspěvek prvního viceprezidenta Mgr. Romana Lady. Naše profesní periodikum nabídne i další pravidelné rubriky včetně přehledu dění v unii i mimo ni v měsíci prosinci 2023. 
Redakce časopisu SOUDCE ze společnosti Wolters Kluwer, a.s. zároveň čtenáře upozorňuje, že časopis je dostupný v aplikaci Smarteca a také v ASPI.
Odkaz www.aspi.cz/casopis/soudce funguje po přihlášení do webového ASPI. Pokud nejste uživatelem ASPI, kontaktujte společnost Wolters Kluwer, a.s. na adrese: zakaznicke@wolterskluwer.cz
Po registraci bude časopis zpřístupněn čtenářům. Archiv časopisu obsahuje jednotlivá čísla časopisu od roku 2005.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011