Časopis SOUDCE

Ve fázi redakčních příprav je únorové vydání časopisu SOUDCE. Vybíráme z jeho obsahu:
Slovo soudce
Soudce jako překladatel
(JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.)
 Rozhovor
s JUDr. Romanem Horáčkem, soudcem Vrchního soudu v Praze
Články
Prestiž vs. Důvěra
(Mgr. Přemysl Pechlát)
Soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1949
(JUDr. Lubomír Činka)
 Judikatura
Ze zářijového, listopadového a prosincového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu
Přehled aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu
Jak žije Soudcovská unie
 Zprávy/Informace
Konference o mediální komunikaci
Slavnostní předání medailí Antonína Randy
Recenze
BALOUNOVÁ, K. Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011