SOUDCE 5/24

Květnové vydání profesního periodika soudců ČR bude již brzy distribuováno čtenářům. Nabídne pravidelné rubriky, ale i další zprávy a informace z justičního prostředí. Například slovo na květen připravil soudce Mgr. Petr Hoček. V čísle 5/24 vyjde také článek Jak postupovat v soudním (nejen) opatrovnickém řízení s tzv. vysoce konfliktní osobou. Toto vydání uveřejní další Soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1949, seznámí Vás s aktuální judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a čtvrtletním přehledem judikatury Ústavního soudu ČR. I v tomto čísle SOUDCE vyjde souhrn informací Jak žije Soudcovská unie, ale i zápis ze zasedání Republikové rady SU ČR, jehož přílohu tvoří také stanovisko Etického soudu Soudcovské unie ČR. Mgr. Vít Tomáš. čtenářům předkládá zprávu o kulatém stolu, který se zabýval otázkou kárných řízení.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011