Quo Vadis


Jak jsme již na tomto místě informovali, v dubnu t.r. ztratila slovenská justice význačnou osobnost. Odešel JUDr. Juraj Majchrák, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky, čestný prezident Združenia sudcov Slovenska, bývalý člen výkonného výboru Mezinárodní asociace soudců a čestný člen Soudcovské unie ČR. Všem, kteří si Juraje Majchráka vážili a obdivovali ho, přinášíme text smutečního projevu, který jménem jeho nejbližších kolegů a kamarádů přednesl JUDr. Anton Jaček, slovenský soudce a čestný člen SU ČR. Vážená smútiaca rodina, vážení smútiaci prítomní ! Zišli sme sa na tomto mieste, aby sme si spoločne uctili odchod výnimočného človeka.
V minulých dnech obdržela stavovská organizace českých soudců smutnou zprávu. Ve čtvrtek 14. dubna 2011 odešel JUDr. Juraj Majchrák, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky, čestný prezident Združenia sudcov Slovenska, bývalý člen výkonného výboru Mezinárodní asociace soudců. V roce 2002 mu Soudcovská unie ČR udělila čestné členství za dlouhodobou inspirativní spolupráci mezi stavovskými sdruženími českých a slovenských soudců a osobní přínos k povznesení myšlenek nezávislého soudnictví. Za SU ČR na něho vzpomíná čestný prezident JUDr. Jan Vyklický. Esto memor, guam sis aevi brevis…
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2010
Příjemné vánoční dny a úspěšný vstup do roku 2009
Vážené soudkyně, vážení soudci, vážené dámy, vážení panové, kolegyně a kolegové, vítám vás v Benešově a jsem rád, opravdu rád, že jsme se po roce zase sešli. Nové vedení Unie má za sebou první funkční rok a je na vás, abyste zhodnotili, zda byl povedený, nepovedený či nijaký. Jisté je, že sama existence Soudcovské unie, stále nerozštěpené vnitřními rozpory, stále konstruktivní, stále reprezentující představy a názory značné části soudců, stále s větším prostorem v médiích i na politické scéně, je fakt, za který se musíme pochválit, a já osobně bych chtěl všem přítomným i nepřítomným členům Unie za něj upřímně poděkovat a složit hlubokou poklonu. Od prezidenta se žádá alespoň jednou za rok zpráva o stavu Unie. Tak tady je:
Záznam ze sněmu SU ČR
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali o tom, že na stránkách www.lexisnexis-online.cz naleznete elektronickou podobu časopisu Soudce, včetně archivu za roky 2005 a 2004. Kromě Soudce naleznete na této adrese fulltextovou podobu téměř všech časopisů, které jsou společností LexisNexis CZ vydávány. Po obsahové stránce je Portál jedním z nejrozsáhlejších elektronických zdrojů právnické periodické literatury na českém trhu, který mimo jiného přináší archivní a aktuální čísla sedmi vydávaných odborných titulů.
Na základě mandátu uděleného posledním výročním Shromážděním zástupců sekcí, vedena úsilím o naplňování stanov Soudcovské unie ČR, chráníce a reprezentujíce stavovské hodnoty českých soudců, ve snaze uvést do života podněty, záměry a cíle vytýčené Shromážděním zástupců sekcí, si Republiková soudcovská rada vytkla šest základních oblastí, v nichž hodlá dosáhnout níže uvedenými prostředky následujících cílů:
Lidé prý chodí do divadla proto, aby společně sdíleli emoce a tím se ujistili, že ostatní je prožívají stejně a že i oni jsou (snad) normální. Texty v tomto sborníku vznikly z podobného důvodu. Jsou to přednášky a části diskusí ze dvou seminářů o soudcovské etice, které v roce 2005 zorganizovala Soudcovská unie České republiky s pomocí grantu vlády Spojených států amerických. Na seminářích se scházeli lidé, kteří se snažili dobrat odpovědi na otázku, jaký by měl být soudce a jak by se měl chovat v profesním i osobním životě. Jací bychom vlastně měli a chtěli být. Význam seminářů spočíval v konfrontaci vlastních názorů a pochybností s názory a pochybnostmi ostatních. Je to způsob, jak se vyznat v sobě samých a tím získat jistotu, která je nezbytná pro vlastní sebevědomí. Jen soudce, který si uvědomuje význam a odpovědnost svého postavení a přijímá omezení z toho plynoucí, může vystupovat sebevědomě a být pro veřejnost autoritou.
Evropská organizace MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) byla založena před dvaceti lety. Sdružuje 15 národních organizací soudců nebo státních zástupců z 11 evropských zemí. Členskými státy jsou Spolková republika Německo, Belgie, Kypr, Španělsko, Francie, Řecko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko. Každá země je zastoupena v MEDELu jednou nebo více organizacemi soudců nebo státních zástupců. Správní rada MEDELu je složena z delegátů každé národní organizace. Ze svého středu volí výkonný výbor složený ze 7 členů. V současné době to jsou: Miguel Carmona (Španělsko), prezident, Stavros Mantakiozidis (Řecko), Ludmila Krišlová (ČR), Leandro Valgolio (Německo), Antonio Cluny (Portugalsko), Marie Anne Swartenbroekx (Belgie) -sekretář. Bližší informace najdete na webových stránkách www.medelnet.orgCopyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011