Pozvání na Shromáždění delegátů Soudcovské unie


Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČRVážené kolegyně, vážení kolegové,
doufám, že jste prožili hezké léto a užili si těch příjemných stránek tohoto ročního období. Nadcházející podzim je obecně považován za klidnější období a návrat k normálnímu režimu. Kalendář Soudcovské unie má jiné rozvržení a podzim je tou nejrušnější dobou. Důvod je zřejmý: příprava výročního Shromáždění delegátů – nejvyššího orgánu Soudcovské unie. Ráda bych zaměřila k této akci i Vaši pozornost a blíže Vám popsala hlavní témata letošního shromáždění. Jsou jimi zvýšení psychické odolnosti soudce, ekonomická situace SU a návrh přílohy etického kodexu SU.
Psychickou zátěží spojenou s funkcí soudce a s tím související otázkou odolnosti proti této zátěži jsme se věnovali na červnové mezinárodní konferenci pořádané spolu se sdružením MEDEL. Ujistili jsme se, že i mezi zahraničními kolegy je tato otázka velmi aktuální. Jsem přesvědčena, že se musí stát jednou z hlavních priorit, kterým se stavovská organizace soudců bude věnovat. V mnoha směrech to Soudcovská unie již činí. Naše záměry a aktivity v sobě často zahrnují i řešení problémů spojených s důsledky psychické zátěže i jejich prevenci, například institut emeritního soudce či podpora pravidelných vratných stáží. Ale je důležité je shrnout, věnovat se jim systematicky a s jasným cílem. Funkce soudce je nesmírně psychicky náročná – a to i ve standardních podmínkách, nejen v extrémně náročném období politických a společenských změn, které máme (snad) za sebou. Na shromáždění se budeme zabývat tím, jaká opatření chceme v této oblasti prosadit a jak má Soudcovská unie toto téma dále zviditelňovat. 
Dále budeme diskutovat o ekonomické situaci unie. Nejsme v žádné krizi, ale neustále zvyšující se náklady služeb a produktů, které ke své činnosti používáme, vyvolávají potřebu definovat, jaké činnosti a aktivity od Soudcovské unie očekáváme, jaké z nich jsou podstatné a případně zbytné, a jak zajistíme chod těch zásadních pro budoucí období. V podstatě je to diskuse o tom, jakou chceme mít Soudcovskou unii. A to je dobré si ujasňovat neustále.
Záměr vypracovat přílohu k našemu etickému kodexu vznikl loni na podzim. Na jednom z kulatých stolů na Ministerstvu spravedlnosti jsme projednávali doporučení skupiny GRECO, které České republice uložilo přijmout jednotný etický kodex závazný pro všechny soudce. Z pohledu Soudcovské unie je jednoznačné, že v České republice neexistuje subjekt, který by ho mohl autoritativně vydat a zavázat soudce k jeho dodržování. Ale ve vedení unie jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout toho, abychom více pracovali s naším unijním etickým kodexem, jak by se mohl stát součástí běžné činnosti soudce. Z různých možností jsme zvolili cestu vypracování jakési pracovní pomůcky, která by pojmenovala etická dilemata soudce, k nim přiřadila v úvahu přicházející řešení a dále popsala, jaká etická rizika mohou jednotlivá řešení přinášet. Tento výčet by nikdy nemohl být označován za úplný, byl by průběžně doplňován. Nemá též obsahovat žádné hodnocení či doporučení. Jeho úlohou je popsat různé situace a upozornit soudce na to, že se v nich může skrývat etický problém, přestože to na první pohled není zřejmé. Výběr řešení zůstává na každém soudci, může ho však učinit se znalostí některých rizik. Záměr vypracovat takovou přílohu předcházel různým událostem tohoto roku, které se v mnohém dotýkaly etických dilemat soudců. Ty nebyly motivem vzniku přílohy, ale potvrdily aktuálnost našich úvah a důležitost diskusí o etických otázkách. Delegáti shromáždění posoudí návrh přílohy etického kodexu a rozhodnou, zda může vést k naplnění zamýšlených cílů a stát se přínosnou pracovní pomůckou soudců.   
Milé kolegyně a kolegové, prosím, zamyslete se s námi nad popsanými otázkami. Budu se těšit na Vaše postřehy a názory. A jako vždy se velmi těším na setkání s Vámi či Vámi vyslanými delegáty na Shromáždění.
Na shledanou v říjnu v Přerově!
Daniela Zemanová


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011