Rok 2020


Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka SU ČRMilé kolegyně, milí kolegové,
zdravím Vás v roce 2020 a přeji Vám všem pevné zdraví a vše, co je důležité pro Vaši spokojenost v osobním
i pracovním životě.

Ráda bych využila tohoto novoročního pozdravu k připomenutí některých důležitých událostí, které by měly v tomto roce zasáhnout do chodu soudnictví.  

Z legislativy to bude především projednávání novely zákona o soudech a soudcích a novely kárného řízení, oba předpisy jsou v úvodní fázi legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. O té první jsem již mnohokrát hovořila i psala v minulém roce, nebudu se tedy opakovat a pouze stručně shrnu, že se jedná zejména o úpravu nejdůležitějších procesů v soudnictví, tj. výběr soudců a soudních funkcionářů. Předkládaná úprava je z hlediska SU přijatelným kompromisem, nyní je důležité, aby v Parlamentu nedošlo k nepromyšleným změnám. Vedení SU považuje za velmi důležité vytvořit příležitost k tomu, abychom mohli při projednávání našich profesních zákonů vysvětlit naše případné připomínky, důvody, proč je důležité upřednostnit některá řešení před jinými, či upozornit na rizika, která vzhledem k našim zkušenostem vidíme. Ale zároveň je nutné stále dodržovat etická a zákonná pravidla, která nás jako soudce zavazují. Jednání představitelů soudnictví musí být právě při těchto příležitostech důstojné a nesmí narušovat naši nezávislost a nestrannost. Pokud ji chceme v budoucnu bránit, nesmíme s ní sami hazardovat, zvláště na půdě Poslanecké sněmovny! Abychom vytvořili prostor pro odbornou a věcnou diskusi, pořádáme v Poslanecké sněmovně dne 7. února 2020 odbornou konferenci, zejména pro poslance a senátory, abychom jim mohli prezentovat naše názory a východiska ohledně zásadních bodů novely.

Budeme pečlivě sledovat i novelu kárného řízení, která je na samém začátku legislativního procesu a vzhledem k tomu, že sněmovna je již v druhé polovině volebního cyklu, je otázkou, zda tuto novelu ještě stihne projednat.

V tomto roce proběhne v čele našich soudů velká personální výměna. Pokud bude Pavel Šámal úspěšný ve své kandidatuře na Ústavní soud, bude se obsazovat funkce předsedy Nejvyššího soudu. A vzhledem k tomu, že současnému místopředsedovi, Romanu Fialovi, končí funkční období v lednu 2021, mělo by být rozhodnuto na konci tohoto roku i o jeho nástupci. Další, stejně důležité změny, čekají i krajské soudy. Své předsedy vymění v tomto roce více než polovina krajských soudů (pět z osmi), což je v prostředí českého soudnictví vzhledem k rozsáhlým pravomocem těchto předsedů zásadní změna. Ministerstvo spravedlnosti nás opakovaně ujistilo, že výběrové komise budou sestaveny tak, aby při výběru nových předsedů probíhala poctivá soutěž. Pokud tento závazek dodrží (a nutno připustit, že výběrová řízení, která proběhla v minulém roce, v tomto směru nevyvolala pochybnosti), považuji za záležitost naší profesní cti, aby se do výběrových řízení hlásil dostatek vhodných kandidátů. Věřím tomu, že mezi námi je mnoho kolegů, kteří by byli dobrými funkcionáři. Zároveň si ale uvědomuji, že pro soudce není jednoduché se o podobnou funkci ucházet. Někteří se do výběrového řízení i přes své schopnosti nepřihlásí vzhledem ke své přirozené zdrženlivosti. Soudci daného soudu tak mají důležitou roli i vliv na počet a kvalitu uchazečů na předsedu soudu. Mohou povzbudit ty, kteří by se podle jejich přesvědčení měli výběrového řízení zúčastnit, a vyjádřit jim svou důvěru. Je dobré, abychom si to uvědomili a nepřijímali frustrující roli pasivních přihlížejících!

Změny ve vedení nastanou v říjnu i ve vedení Soudcovské unie. Na volebním shromáždění delegátů zvolíme novou republikovou radu a nového prezidenta či prezidentku. I zde je vhodné, aby se jednotlivé sekce zamýšlely s časovým předstihem nad tím, kdo by je měl v republikové radě zastupovat. A samozřejmě nad tím, kdo by měl stát v dalších letech v čele unie. Rozsah činnosti Soudcovské unie se neustále rozšiřuje, tým spolehlivých a pracovitých osob ve vedení je pro zvládnutí její náročné role nezbytnou podmínkou.      

Jak jsem v úvodu napsala, toto jsou (některé) události, které s největší pravděpodobností můžeme očekávat. Vedle nich se stane mnoho dalších, o kterých zatím nevíme. Přeji nám všem, ať je mezi nimi více těch, které nás překvapí v tom dobrém slova smyslu. A s těmi ne zcela příjemnými, ať se nám podaří vypořádat důstojně a s úctou!  
 
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011