2022


       JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR
         
              


           
          Byl jsem vyzván, abych z důvodů minimálně dvou příležitostí napsal nějaký kratší text do našeho časopisu, případně na naši webovou stránku.

           Jednou z nich je pochopitelně rok 2022, rok plný dvojek, přitom třetí covidový a také předposlední, ve kterém bude mít naši Soudcovskou unii na starosti současné vedení. Rok, v němž nastupuje nová vláda, oproti dvěma předchozím volebním obdobím výrazně jinak sestavená a se spoustou nápadů, jak naše soudnictví zlepšit, zmodernizovat, zrychlit, učinit dostupnější pro občany.

          Zatím začali tím, že nám chtějí snížit platy, což je agenda, kterou jsem před lety Tomáši Lichovníkovi jako prezidentu SU rozhodně nepřál. Protože taková situace nejde nekomentovat, nemůžeme nereagovat na dotazy novinářů a tvrzení politiků. Zároveň ovšem nemůžeme o svých argumentech přesvědčit veřejnost. Protože ta je v našich krajích velmi rovnostářská, což leckdo považuje za správné, ale především s minimálním respektem vůči elitám, ať už podnikatelským, profesním, politickým, intelektuálním, no, a také vůči nám.

          Čím déle bude populistické hašteření kolem našich platů kontaminovat veřejnou debatu, tím méně máme možnost nabídnout své názory, plány a vize ohledně dalšího rozvoje soudnictví. Ke škodě občanům.

          Přitom platy jsou paradoxně klíčovým tématem justice, ale ne ty naše, ale odborného aparátu, který je objektivně odměňován hůře než jiné srovnatelné pozice ve službách státu.

           Tou druhou příležitostí je přechod našeho časopisu na ryze imateriální, elektronickou formu. Jsou to zhruba dvě desetiletí, kdy jsem, jako tehdejší prezident, usiloval o spolupráci při vydávání našeho časopisu s nějakým renomovaným nakladatelstvím. Protože do té doby Soudce spíše jako občasník vydávala parta nadšenců kolem Hanky Tiché a Standy Žížaly za cenu obrovského osobního nasazení.

          Jednali jsme tehdy s více nakladatelskými domy a pak si podali ruku s Karlem Havlíčkem. V následujících letech nás náš časopis skvěle reprezentoval, řadu let přinášel i díky komerční reklamě pro Unii finanční prostředky, nejen mně přinesl v Karlovi i skvělého kamaráda a moudrého rádce (víte mimochodem, že to byl právě KH, který nám přivedl Evu Mrzenovou!?)
 
         Jsem si jist, že naše Redakční rada ve spolupráci s nakladatelstvím využije všech možností a příležitostí, které nová forma časopisu přináší. Abychom na ten papírový vzpomínali s hrdostí a nostalgií, ale na ten nový hleděli s radostí a nadšením.

             Vše nejlepší v novém roce, vše nejlepší v novém časopise!
 
Libor Vávra


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011