Vzpomínka na JUDr. Ludmilu Krišlovou

Zemřela soudkyně Lída Krišlová. Vím, že proti smrti není lék. Ale vím také, že sice každý umírá, ale ne každý žije. (A.Sach). A proto také vím, že pokud žije člověk život ne jenom sám pro sebe, smysl jeho života smrtí nezanikne. Kolik krásných příběhů o takovém životě Lídy Krišlové jsem vyslechl za posledních pár hodin. Kolik takových příběhů jsem zažil já sám.
Smrt milého člověka zarmoutí jeho blízké, přátele a známé. Ale platí také slova Miloše Kopeckého:  "Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý".  Lída Krišlová takový život  žila a její smrt to jen zdůrazňuje. Čas bolest ze smrti oslabí, avšak vzpomínku na život člověka zesílí.
Český soudcovský stav přichází o kolegyni, přesto získává další vzor do galerie osobností, se kterými bychom se měli ztotožňovat. Kariéra, postavení, moc nejsou nic ve srovnání s úctou přátel a láskou blízkých. Kdo na tyto hodnoty rezignuje, za tím se zavře opona času a nezbude nic. Kdo tyto hodnoty ctí, bude s námi, v našich myslích a srdcích, žít stále.
Stokrát v roce si na Lídu Krišlovou vzpomenu, na její vztah k lidem a vznešené myšlení. A nebudu sám.
 
Jan Vyklický, čestný prezident Soudcovské unie ČR

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011