Pozvánka na 22. Shromáždění zástupců SU ČR

 
Podle § 17, odst. 4  Stanov Soudcovské unie ČR
 
s v o l á v á m 
 
na 12. a 13. října 2012
22. Shromáždění zástupců Soudcovské unie České republiky
 
Místo konání: 
Parkhotel Hluboká nad Vltavou
Masarykova 602, 373 41 Hluboká nad Vltavou
  
Přihlášky delegátů  přijímá Kancelář  SU ČR
 do 1. října 2012.
 
Kontaktní spojení:
fax: 221 093 396, e-mail: kancelar@soudci.cz
SU ČR, Ovocný trh 14, P.O. Box 21, 110 01 Praha 1

Těším se na Vaši účast.

 

 JUDr. Tomáš Lichovník, v.r.
  prezident Soudcovské unie ČR


V Praze dne 23. srpna 2012
 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011