Před sněmem


JUDr. Tomáš Lichovník, prezident SU ČR

Milé kolegyně, vážení kolegové,
            tak rok utekl a je tu zase náš sněm. Je to již můj pátý v čele Soudcovské unie. A téměř na každý z nich jsme zvali jiného ministra spravedlnosti. Jen Jiřího Pospíšila jsme zvali dvakrát. Přimělo mne to udělat si malý přehled a zjistil jsem, že během posledních necelých 24 let jsme měli celých 15 ministrů spravedlnosti. A pokud mne paměť neklame, tak posledním ministrem spravedlnosti, který vytrval celé funkční období, byl Jiří Novák v letech 1992 až 1996. Dost smutná bilance. Zejména pro justici a pro občany, kterým má sloužit. Mění-li se ministři prakticky každý rok, nelze očekávat jakoukoli smysluplnou koncepci. Je to jen další důkaz o nezbytnosti nejvyššího orgánu soudní moci, který by pracoval a plánoval v horizontu delším než k nejbližším sněmovním, senátním či krajským volbám.
            Náš hlavní cíl – vytvoření vrcholného orgánu soudní moci – tak zůstává stále aktuální. Než se jej však domůžeme, musíme mít připraveny vlastní návrhy, abychom je mohli ve vhodné chvíli prosadit. Nový způsob výběru a přípravy budoucích soudců by se snad již mohlo podařit prosadit do zákona. Nyní bychom se měli zaměřit na profesní život soudce. Kariérní řád jsme přijali již v roce 2005, ale od té doby se toho dost změnilo. Proto bylo toto téma zařazeno do jedné z pracovních skupin na sněm. A i témata dalších pracovních skupin Vás snad osloví. Přijeďte.
                                                   Těším se na diskuse, těším se na setkání, těším se na S n ě m !
 
                                                                                                                                           Tomáš Lichovník
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011