Cenný a neoceněný odborný personál soudů


                Mgr. Ilona Benešová, členka Republikové rady SU ČR
 
Téma platů administrativního aparátu soudů zní v této době napříč celou justicí i mimo ni a nezůstalo stranou pozornosti ani na 32. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR konaného v měsíci říjnu v Táboře. Zde bylo mimo jiné konstatováno, že platové ohodnocení odborného a administrativního aparátu soudů je nedostatečné a zazněl jednomyslný požadavek, aby došlo k úplnému platovému zrovnoprávnění nesoudcovských pracovníků justice s ostatními zaměstnanci veřejné správy. Považuji za důležité zdůraznit, že byl vysloven požadavek „pouhého“ vyrovnání platového ohodnocení pracovníků justice s ostatními platy ve veřejné správě. Justice nemá žádné přehnané nároky, netvrdí, že práce v justici by měla být ohodnocena lépe, než ve veřejné správě, i když by si to nepochybně zasloužila pro svoji významnost a jedinečnost. Žádá pouze vyrovnání platů a to především proto, že přestává být konkurenceschopná na trhu práce a dlouhodobě se nedaří obsazovat pracovní místa schopnými lidmi. Lidmi, kteří budou odborně na výši, v justici zakotví a stanou se vůči ní loajální.
Odborný personál v justici je pro nás soudce nepostradatelnou součástí naší práce, která má vliv jak na její kvalitu, tak na rychlost, s jakou jsou věci vyřizovány, ale nepochybně ovlivňuje i obraz justice ve společnosti. Tento obraz netvoří jenom soudci a jejich rozhodování, ale i další zaměstnanci, jako jsou zapisovatelky, protokolující, pracovníci informačních oddělení a další. Každý soudce je obklopen svým týmem, bez kterého by se ve své práci nepohnul z místa, nenařídil by jednání, neobeslal účastníky, nepřepsal protokol o jednání, nevypravil rozhodnutí. A mezi kvalitou tohoto týmu a výsledky práce soudce platí přímá úměra.
Nyní se setkáváme, zejména ve velkých městech, s obrovskou fluktuací a nezájmem o administrativní pozice v justici, a to přestože se snažíme nové uchazeče motivovat v rámci našich možností (zaměstnanecké benefity, možnosti vzdělávání a profesního růstu, osobní ohodnocení). Na webových stránkách soudů visí stabilně inzeráty na volná pracovní místa a za každého uchazeče jsme velmi rádi, ale nemůžeme si příliš vybírat. Často jsme nuceni slevovat ze svých nároků a přijímáme zaměstnance méně kvalitní, než bychom si představovali. Nový zaměstnanec získává po svém nástupu přístupy do informačního systému soudů a ještě ve zkušební době má tak přístup k velmi citlivým údajům. V tomto směru představuje vysoká fluktuace též určité bezpečnostní riziko.
Není pochyb o tom, že vylepšení platových poměrů odborného aparátu soudů by pomohlo tyto problémy odstranit. Všichni si současně uvědomujeme, že téma platů v době, kdy stát bojuje s energetickou krizí, inflací a nedaleko nás je válka, je velmi ožehavé, ale správnou dobu na znovuotevření této otázky bychom asi špatně hledali. Nyní více než v minulosti vnímáme, že do justice noví zaměstnanci přicházejí zřídka a kvalitní a zaučení z finančních důvodů odcházejí. Proto považuji současné snahy o zviditelnění tohoto problému za velmi důležité a přínosné a snad se někdy skutečně dočkáme toho, že se justice stane žádaným a prestižním zaměstnavatelem.
 
V Praze dne 27. října 2022         


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011