Další informace


V rámci VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva se 16. září 2022 od 8.30 do 13.30 hod. uskuteční odborné sympozium Home office (právní a společenské souvislosti). Místem konání je Vlastenecký sál Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město). Sympozium zanalyzuje současný stav právní úpravy v kontextu událostí uplynulého období a prognóz příštího vývoje. Poukáže na problematické aspekty právní úpravy, přinese příklady z praxe. Diskutovat se rovněž bude o chystaných legislativních krocích. Moderovat bude zakladatel Stálé konference českého práva JUDr. Karel Havlíček.
1. srpna 2022 bylo distribuováno červencové elektronické vydání časopisu SOUDCE. Mgr. David Havlík přispěl prázdninově laděným článkem nazvaným "O zmrzlině, vínu a světovém míru". Letošní sedmé číslo mimo jiné nabídne rozhovor s Mgr. Janem Mlynarčíkem, prezidentem Exekutorské komory ČR, anebo zkrácený obsah anotace referátu, který na obnoveném Sjezdu českých právníků přednesla čestná prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová. V červencovém vydání se rovněž můžete seznámit s aktuálním děním v soudnictví i v profesní organizaci soudců ČR.
Pro bono aliance a Česká advokátní komora zvou na kulatý stůl "Ochrana práv nedobrovolně hospitalizovaných osob". Uskuteční se v úterý 26. července 2022 od 14:00 do 17:00 hodin ve Školícím a vzdělávacím centru ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2.
Dne 29. června 2022 bylo všem členům SU ČR distribuováno červnové vydání stavovského časopisu SOUDCE. V elektronickém profesním periodiku čtenáři najdou pravidelné rubriky - například Slovo soudce, které připravil 1. viceprezident Mgr. Roman Lada. Příspěvek nazval Přání návratu do „normálního“ světa. Rozhovor s JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, Ph.D., LL.M., předsedou Nejvyššího správního soudu, do tohoto vydání připravila Mgr. Olga Houžvičková, anebo JUDr. Karel Havlíček nabídne informace z průběhu Pražského právnického jara 2022. Detailněji se bude věnovat středočeským právníkům, kteří diskutovali o insolvencích. V číslu 6 čtenáři také najdou zprávy z českého soudnictví. O aktuálním dění uvnitř unie podá informace zápis z květnového zasedání Republikové rady SU ČR. K němu zástupci naší stavovské organizace - JUDr. Martina Radkova a JUDr. Tomáš Novosad připojili také zprávy o jejich účasti na výročním rokování Združenia sudcov Slovenska či na zasedání Evropské asociace soudců (EAJ), které proběhlo v portugalském Portu.
Česká advokátní komora spolu s mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ uspořádaly po dvouleté koronavirové pandemii dvojročník soutěže Právník roku 2020/21. Na slavnostním večeru, který se konal v TOP Hotelu v Praze, převzali právníci z různých oblastí práva ocenění v osmi soutěžních kategoriích. Mimořádně byla rovněž udělena Zvláštní cena sv. Yva. Za mimořádný přínos českému právu byl oceněn a do právnické síně slávy vstoupil advokát a bývalý dlouholetý předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek.
Jednota českých právníků a sjezdový výbor tvořený představiteli všech právnických profesí organizovaných profesními komorami, nebo zapsanými spolky, kterými jsou Česká advokátní komora, Notářská komora České republiky, Exekutorská komora České republiky, Soudcovská unie České republiky, Unie státních zástupců České republiky a Unie podnikových právníků České republiky, přijali na Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil dne 5. května 2022 na půdě Univerzity Karlovy v Praze, následující komuniké:
Dubnové vydání stavovského periodika přináší například příspěvek JUDr. Martina Foukala nazvaný Proč Sjezd českých právníků?, dále pravidelné rubriky Slovo soudce, do níž přispěl Mgr. Miroslav Jurman, rozhovor s JUDr. Milanem Čečotkou, předsedou Krajského soudu v Brně či zprávu Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. z konference "Právní stát versus vláda práva" a zasedání správní rady MEDELu v Cluji. Blíže k obsahu:
Také v roce 2021 se představitelé IAJ-UIM zasazovali po celém světě o udržení soudcovské nezávislosti a vlády práva. Řešili ovšem ve spolupráci s dalšími subjekty také aktuální závažné události dotýkající se bezprostředně osobních poměrů, bezpečnosti a životů soudců v Turecku a v Afghánistánu. V září se konal dvoudenní on – line sněm zástupců národních soudcovských asociací, kterého se zúčastnila také Soudcovská unie ČR. V úvodní řeči prezident Tony Pagone zmínil mimo jiné velké nároky kladené na soudce v souvislosti s pandemií a dále poprosil delegáty, aby iniciovali ve svých zemích jakoukoli možnou pomoc pro soudkyně z Afghánistánu, které se po změně režimu ocitly v ohrožení. Dále delegáti schválili vstup dvou nových národních soudcovských asociací do IAJ-UIM, a to Gabonu a Filipín. Letošní sněm byl také sněmem volebním – novým prezidentem byl zvolen pan José Igreja Matos, portugalský soudce a 1. viceprezident IAJ-UIM. Bylo zvoleno šest nových viceprezidentů, přičemž prvním viceprezidentem (a také prezidentem Evropské soudcovské asociace) byl zvolen pan Đuro Sessa z Chorvatska. Do své funkce byl znovu zvolen generální sekretář pan Giacomo Oberto z Itálie.
Úspěšný rok 2022 a pevné zdraví přeje všem členům SU ČR a čtenářům webových stránek Soudcovská unie ČR.
Dnes bylo v Praze zahájeno 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Delegáty a hosty z domácích i zahraničních justičních institucí a představitele politického života přivítal prezident tohoto spolku Libor Vávra. Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil, že sílí potřeba napomáhat spravedlnosti a roste osobní odpovědnost nezávislého soudce v budování státu. Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu ČR, zaměřil pozornost na etický kodex soudce a poukázal na nutnost posilování důvěry veřejnosti v justici. Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec vyzdvihl vysokou úroveň práce Soudcovské unie a rozvíjení její prestiže. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ve svém příspěvku ocenila, že justice zvládla pandemické období. Jednání vyvrcholí zítra dopoledne vystoupením prezidenta SU ČR Libora Vávry a prezidenta Mezinárodní asociace soudců José Matose. Závěry sněmu shrne brífink vedení Soudcovské unie v sobotu 23. 10. 2021 od 14 hodin v prostorách hotelu DUO. Kancelář SU ČRCopyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011