Další informace


Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se 8. září 2020 zúčastnila semináře k etice pořádaném Justiční akademií v Kroměříži. Před svou přednáškou se setkala se skupinou představitelů české justice. Setkání se zúčastnili předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, z Nejvyššího správního soudu místopředsedkyně Barbara Pořízková a Josef Baxa, dále předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl a prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Společně hovořili o problémech slovenské i české justice. Prezidentka Čaputová v diskusi ocenila stabilitu českého justičního prostředí.
Kárná komora polského Nejvyššího soudu bude dne 9. června 2020 rozhodovat o odnětí imunity soudce Igora Tuleyi. Má být potrestán za vydání rozhodnutí, kterým povolil vyšetřování porušení pravidel hlasování v Parlamentu, a za zpřístupnění tohoto rozhodnutí médiím. Současná kárná komora Nejvyššího soudu přitom dle rozhodnutí Soudního dvora EU není pokládána za soud, nebyla řádně a nezávisle obsazena a je používána jako politický nástroj k podrobení si soudců, proto byla její činnost pozastavena (rozhodnutí SDEU ze dne 8. 4. 2020 číslo C-791/19).
Po skončení nouzového stavu pokračuje provoz kanceláře Soudcovské unie v obvyklém rozsahu.
Odborná konference s názvem „Novela zákona o soudech a soudcích – systémové změny v soudnictví“ se uskutečnila 7. února 2020 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pod záštitou jejího předsedy ji uspořádala Soudcovská unie ČR. Celorepublikovou konferenci v Praze mimo jiné navštívili vedoucí představitelé obou nejvyšších soudů, ministerstva spravedlnosti, ale také mnozí poslanci, senátoři a zejména soudci ze všech stupňů soudů.
15. ročník soutěže Právník roku 2019 vyvrcholil v pátek 31. ledna 2020 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. Deset právníků z různých oblastí práva převzalo na slavnostním galavečeru titul Právník roku 2019. Mezi oceněnými byli soudci JUDr. Robert Fremr, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. a JUDr. Jolana Maršíková.
Soudcovská unie podporuje obranu soudkyně, které byla udělena výtka ministryní spravedlnosti za pochybení při vydání trestního příkazu. Jestliže dotčená soudkyně hodnotí výtku jako zásah moci výkonné do nezávislého rozhodování soudce, považuje Soudcovská unie soudní přezkum takového postupu na základě správní žaloby za správný a spolehlivý nástroj z pohledu stanovení mezí působení exekutivy vůči soudní moci.
Soudcovská unie České republiky a Unie státních zástupců České republiky vyjadřují plnou podporu polským soudcům a prokurátorům, kteří se v sobotu 11. ledna ve Varšavě zúčastní protestního Pochodu tisíce talárů. Naši kolegové tím upozorní na stoupající tlak ze strany současné polské vlády směřující k odstranění nezávislosti justice a na hrozící destrukci právního státu. Po přijetí právních předpisů snižujících věkovou hranici pro odchod do důchodu soudců nejvyššího soudu a zpolitizování jmenování nových soudců nyní projednává polský parlament zákon, který umožňuje postihnout soudce za kritiku vlády nebo za rozhodnutí, jež mohou být vládě nepohodlná. Takovou normu považujeme v právním státě za nepřijatelnou.
Poslední vydání stavovského periodika časopisu Soudce v roce 2019 vychází jako dvojčíslí a mimo jiné přináší zevrubné zpravodajství z letošního výročního zasedání Soudcovské unie ČR, které se uskutečnilo v Přerově. Čtenáři v čísle 11-12/2019 najdou také pravidelné rubriky jako například Slovo soudce, přehledy judikatury, informace a další aktuality ze soudnictví u nás i v zahraničí.
Soudcovská unie si při příležitosti výročí 17. listopadu připomíná, že již 30 let žijeme ve svobodném a právním státu. Uvědomujeme si zároveň, že tyto hodnoty vyžadují trvalé úsilí pro jejich zachování a rozvoj. Problémy, se kterými se setkáváme, včetně nedostatků v justici, vnímáme jako přirozenou součást každého demokratického systému, tedy nikoliv jako jeho zpochybnění, ale neustálou výzvu. Svobodné a nezávislé soudnictví není neměnný stav, musíme ho udržovat trvalou pozorností a aktivitou. To Soudcovská unie považuje za zásadní součást své činnosti. Jsme odhodláni vynakládat i nadále úsilí a energii k pozdvihnutí úrovně soudnictví a poskytování spolehlivé ochrany práv všech občanů České republiky. Užijme si nedělní výročí s radostí a hrdostí na velký pokrok, ke kterému od listopadu 1989 v našem soudnictví došlo! Daniela Zemanová prezidentka Soudcovské unie
Soudcovská unie přeje všem šťastný a úspěšný rok 2020.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011