Další informace


Stálá konference českého práva 2024 zve na 2. ročník série odborných seminářů "Rodina v krizi". Záštitu převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR. Semináře jsou prakticky orientované na příklady z praxe.
Soudcovská unie ČR přeje šťastný a úspěšný rok 2024.
Ve dnech 26. a 27. října 2023 proběhla na půdě Justiční akademie v Kroměříži konference, která spojila soudní funkcionáře, tiskové mluvčí soudů, reportéry, redaktory a moderátory České televize a respektované osobnosti z oblasti justice. Konference se zaměřila na klíčové téma – komunikaci s médii v rámci soudního systému, a to jak s médii tradičními, tak těmi, které nám nabízí stále rychleji se rozvíjející svět moderních informačních technologií.
Závěrečným usnesením skončilo v Přerově 33. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Zásadně nesouhlasí s protiústavním vládním návrhem změny zákona o platu soudců spočívajícím v trvalém snížení násobku průměrné mzdy pro výpočet platové základny od roku 2024. Jedná se o flagrantní porušení práva soudců na materiální zabezpečení, aniž by byly splněny předpoklady vytýčené konstantní judikaturou Ústavního soudu. Upozorňuje, že návrh zákona je pokračováním dlouhodobé snahy moci výkonné o postupnou erozi a demontáž zákonem nastaveného systému odměňování soudců, jejichž plat byl v minulosti mnohokráte zmrazen či snížen, naposledy pak v letech 2021 a 2022,
Na půdě Vrchního soudu v Praze se 12. 9. 2023 odpoledne sešli vrcholní představitelé soudů a státního zastupitelství. Jednání se účastnil předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupce, předsedové Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci, zástupci z řad představitelů krajských soudů, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem a předseda Krajského soudu v Ostravě, prezidenti Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Justiční šestka projednávala aktuální palčivá témata justice, zejména dlouhý výpadek ve jmenování nových soudců.
SKČP v rámci XII. ročníku Pražského právnického podzimu 2023 připravuje další akce. Například sérii seminářů Rozvod a manželé. Rozvod a děti., které nabídnou i příklady z praxe. Záštitu převzal prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra. Existuje ještě společenská smlouva? Tomuto tématu se budou věnovat účastníci Právnického salonu.
Redakce našeho stavovského periodika - časopis SOUDCE - připravuje jeho sedmé vydání v tomto roce. Letní číslo čtenářům nabídne kromě pravidelných rubrik také například letně laděné slovo soudce Mgr. Davida Havlíka. V něm se autor zaměřil na aktuální témata soudnictví, dokonce i nabídl jednoduchý recept na lehký salát, který v horkých letních dnech nejenom osvěží, ale i zasytí. V sedmém vydání SOUDCE pokračuje také seriál Soudní budovy v období Republiky Československé v letech 1918–1949 autora JUDr. Lubomíra Činky. Číslo mimo jiné přináší přehled aktuální judikatury občanskoprávního a obchodního kolegia NS ČR a přehledně rovněž aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu. Čtenáři ve vydání najdou i zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. Číslo 7/2023 bude distribuováno v závěru tohoto měsíce.
Červnové vydání časopisu SOUDCE přinese kromě pravidelných rubrik zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. Číslo 6/2023 našeho stavovského periodika bude distribuováno v závěru tohoto měsíce. Z jeho obsahu vybíráme: Slovo soudce nazval jeho autor Mgr. Karel Hanuš "Chtěl bych psát o věcech drobných až každodenních". Prof. et doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. do červnového vydání přispěl článkem "Vývoj a komparace vztahu hlav států a moci soudní v Evropě".
Pro sedmnáctý soutěžní ročník bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií, z toho bylo pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a občanská a lidská práva a právo ústavní, a tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy za celoživotní přínos českému právu. Plastiku sv. Yva si tak letos v kongresovém sále hotelu International převzalo celkem osm osobností české justice.
U příležitosti konání obnoveného Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil 5. května 2022 v Praze, vyšel sborník, který je rovněž k dispozici v elektronické podobě. Zachycuje aktuální postoje všech právnických profesí k tématu sjezdu „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Sborník obsahuje referáty, koreferáty a diskusní příspěvky přednesené na sjezdu. Textovou část doplňují také snímky z této významné akce.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011