Připravované akce


Kancelář Soudcovské unie ČR obdržela pro soudce nabídku k účasti na semináři "Aktuální právní otázky doménových jmen". Pořádají ho sdružení CZ.NIC a Česká advokátní komora ve čtvrtek 15. května 2008 v Paláci Dunaj v Praze 1, Národní 10 (vchod z Voršilské ul. č. 14) od 9,00 do 16,30 hodin. Seminář na toto téma se konal již v minulých létech a setkal se u odborné právnické veřejnosti s velmi příznivým ohlasem, účast soudců na předchozích seminářích byla velmi podnětná.
Soudcovská unie ČR se účastní na přípravách dalšího, celkově již třetího ročníku soutěže Právník roku. Akce, jak nám sdělili organizátoři, „míří pomalu do cílové rovinky“. Následující informace čerpáme z Bulletinu advokacie: „Ještě stále jsou přijímány průběžné nominace na tituly Právník roku (v kategorii Talent roku je třeba práci odevzdat organizátorům do 30. října 2007 – pozn. red.: tento termín v době vydání tohoto čísla časopisu Soudce již uplynul – ostatní kategorie jsou otevřené až do 15. prosince 2007). Organizační štáb soutěže pracuje na společenském programu galavečera, tentokrát premiérově pořádaného v hlavním městě českého justičního světa – v Brně. Večer 25. ledna 2008 přivítá zástupce všech právnických profesí, představitele nejvyšších justičních orgánů, ministerstva spravedlnosti, moci zákonodárné i výkonné čtyřhvězdičkový hotel BOBYCENTRUM. Slavnostní vyhlašování letošních nositelů titulu Právník roku 2007 bude probíhat v obrovské Laser Show Hall, která se posléze změní v jeden z několika tanečních parketů. V dalších sálech hotelu BOBYCENTRA bude znít hudba k poslechu i k tanci a doufáme, že i k dobrému jídlu a pití.“
Rezervační formulář na vstupenky PRÁVNÍK ROKU 2007
Podle § 12, odst. 3 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident SU ČR na dny 23. a 24. listopadu 2007 17. Shromáždění zástupců sekcí SU ČR. Uskuteční se v Domě kultury, Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž.
Zveme Vás na XVI. tiskovou konferenci Soudcovské unie ČR 19. dubna 2007 v 1100 hod. Hlavní téma: NEBEZPEČÍ KRIMINALIZACE JUDr. Libor Vávra, čestný prezident Soudcovské unie ČR ...
Uskuteční se dne 6.11.2006 v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, č. dveří 332...
Kancelář SU ČR oznamuje, že podle § 12, odst. 3 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident JUDr. Jaromír Jirsa na dny 24. a 25. listopadu 2006 16. Shromáždění zástupců sekcí SU ČR. Uskuteční se v Institutu pro místní správu, Vzdělávací středisko Benešov (Ke stadionu 1918, 256 01 Benešov). Přihlášky delegátů přijímá Kancelář SU ČR do 31. října 2006. Pozvánku, přihlašovací formuláře a další inform...
Program Konference o nezávislosti justice - předpokladu spravedlivého procesu ...
Do Prahy přijíždějí zástupci 11 členských států MEDELu (Magistrats Européen pour la Démocratie et Libertés = Evropští soudci a státní zástupci za demokracii a svobody), organizace, jejímž členem je i Soudcovská unie ČR. Ve dnech 16. a 17. června 2006 proběhne v budově správního úseku Městského soudu v Praze zasedání výkonného výboru této mezinárodní asociace soudců a státních zástupců. V pátek se uskuteční mezinárodní kolokvium nazvané "Odpovědnost soudce a státního zástupce". K tématu občanskoprávní, ...
Soudcovská unie České republiky zve na XII. pravidelnou tiskovou konferenci. K programovým prioritám Soudcovské unie promluví prezident JUDr. Jaromír Jirsa. Na pořadu: ...Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011