Připravované akce


Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na X. pravidelnou tiskovou konferenci....




Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje pozvat zájemce z řad odborné veřejnosti na dříve anoncovaný III. běh konference k připravovanému návrhu občanského zákoníku v tomto tématickém programu: ...




Z obsahu čísla 2/2006 časopisu SOUDCE vybíráme a nabízíme vaší pozornosti příspěvky: Mgr. Kamil Babušek, Mgr. Jan Šlosar - Seminář k aktuálnímu vývoji trestního práva Evropské unie (Londýn, 28. 11. – 8. 12. 2005), JUDr. Tomáš Lichovník - Shromáždění slovenských kolegů, JUDr. Jan Vyklický - Grémium předsedů okresních soudů - historická iniciativa, Mgr. Daniela Zemanová - K postavení justičních čekatelů, JUDr. Jaroslav Mádr -Soudci nesouhlasí se změnou zabezpečení v nemoci, JUDr. Jiří Stareček - Glosa. Aktuální číslo bude již brzy distribuováno všem čtenářům.




První zasedání Republikové soudcovské rady SU ČR v roce 2006 se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2006 od 10 hodin v prostorách Justiční akademie v Hybernské ulici v Praze 1.




Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na mimořádný briefing před 15. výročním shromážděním Soudcovské unie ČR. Na briefingu vystoupí JUDr. Jaromír Jirsa, prezident Soudcovské unie ČR a Mgr. Eva Mrzenová, výkonná manažerka Soudcovské unie ČR, kteří přítomné seznámí s programem sněmu a předpokládanými hosty.




Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na VIII. pravidelnou tiskovou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 27. října od 11,00 hodin v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, místnost č. 22. Vnitřní reforma české justice na obzoru?




VII. pravidelná tisková konference SU ČR Na pořadu:...




Podle § 12, odst. 3 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident JUDr. Jaromír Jirsa Shromáždění zástupců sekcí SU ČR. Uskuteční se ve dnech 25. a 26. listopadu 2005 v hotelu SANTON v Brně, Přístavní 38, 635 00 Brno - Bystrc (www.santon.cz). Informace a přihlašovací formuláře obdrží sekce SU ČR v nejbližších dnech...




CEELI Institut v Praze zve dva české soudce - specialisty na ochranu duševního vlastnictví - na týdenní mezinárodní kurz, který se uskuteční v prostorách CEELI Institutu v Praze od 17. do 21. 10. 2005. Předpokladem účasti je praxe v této oblasti a dobrá znalost angličtiny. V kanceláři SU ČR kancelar@soudci.cz získáte detailnější informace včetně přihlášky k účasti. Uzávěrka přihlášek pro mimopražské zájemce z řad soudců, ...




Od 5. do 8. září 2005 bude kancelář SU ČR mimo provoz z důvodů malování prostor. Děkujeme za pochopení.



Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011