AKTUALITY

Další informace

Dopis adresovaný tureckému ministru spravedlnosti

Soudcovská unie ČR se společně s dalšími evropskými soudcovskými asociacemi obrátila na tureckého ministra spravedlnosti pana Yilmaze Tunça ve věci podmíněného propuštění z vězení pana Murata Arslana, prezidenta turecké soudcovské asociace YARSAV, držitele ceny Václava Havla pro rok 2017. ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Pohledy a názory

Stanovisko SU ČR

1. Soudcovská unie ČR respektuje nálezy Ústavního soudu ČR ohledně soudcovských platů za období roku 2021, 2022 a od 1. 1. 2024 sp. zn. Pl. ÚS 4/23, Pl. ÚS 15/22 a Pl. ÚS 5/24 z 15. 5. 2024, které ve valné většině potvrdily argumenty SU ČR o protiústavnosti těchto platových restrikcí. 2. Soudcovská unie ČR vyzývá vládu a parlament, aby s ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 6/24

Redakce našeho profesního periodika shromažďuje příspěvky do letošního šestého vydání časopisu SOUDCE. Uzávěrka příspěvků je 12.6. 2024. Červnové číslo přinese pravidelné rubriky a také další články a aktuality z justičního prostředí. Informovat bude o dění v Soudcovské unii ČR i mimo ni. Nabídne přehled mediálních vystoupení představitelů SU ČR a ...
Pohledy a názory

Soudci stojí za svými spolupracovníky (Tisková zpráva)

Soudcovská unie se ztotožňuje s oprávněnými platovými požadavky administrativních pracovníků justice a upozorňuje na kolaps na některých soudech v důsledku odchodu zaměstnanců. Zároveň vyjadřuje plné pochopení pro jejich snahu o důstojné ohodnocení práce a podporuje všechny legitimní prostředky k dosažení tohoto cíle, včetně případné stávky ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR zvolené pro funkční období 2023 - 2026

Preambule Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Bude přitom pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie. ...
Novinky z judikatury legislativy

Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu

Dne 12. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikováno pod č. 147/2024 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů.
Další zprávy

Ocenění v soutěži Právník roku 2023 jsou předána

Slavnostním galavečerem 17. května 2024 vyvrcholil již 18. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2023. Mezi oceněnými osobnostmi byla členka Soudcovské unie ČR - emeritní ústavní soudkyně JUDr. Vlasta Formánková. Za celoživotní přínos českému právu cenu získal a do Právnické síně slávy byl uveden JUDr. Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory ČR. V reprezentativních prostorách pražského Obecního domu skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právníků, převzali právníci v několika kategoriích. Fotografie a přehled oceněných jsou níže.
Slovo prezidenta

Za rokem 2023

Ohlédnutí za uplynulým rokem bohužel nelze začít jinak než vyslovením hlubokého zármutku nad oběťmi šíleného střelce, či spíše lidské zrůdy na Filozofické fakultě UK v Praze. Čin, který nemá v moderní historii naší vlasti srovnání, snad jen s masovou vraždou kvalifikovanou jako obecné ohrožení Olgy Hepnarové v roce 1973, která úmyslně vjela s nákladním automobilem do občanů čekajících na tramvaj, osm jich usmrtila a dvanáct zranila. Mimochodem, jde o poslední popravenou ženu na našem území, k čemuž došlo v roce 1975. Mrazivé na této historické vzpomínce je to, že na její skutek odkazoval jako na svou inspiraci v roce 2005 Viktor Kalivoda, který zastřelil tři náhodné oběti a podle některých náznaků směřoval k něčemu podobnému, čeho jsme byli svědky letos. Ten byl v roce 2006 odsouzen na doživotí a v roce 2010 spáchal ve vězení sebevraždu. ...
Slovo soudce

Důležitost prezentace justice

Moc soudní. Jedna ze tří složek moci ve státě. Systém rozdělení moci, který plní své poslání jen pokud jednotlivé složky moci řádně fungují, vzájemně se vyvažují a kontrolují. Systém teorie dělby moci je osvědčen léty, geniálně vystavěn, ale ve světle posledních událostí se zdá, že se někdy zapomíná, jak důležitý je řádný výkon soudnictví pro stabilitu celého systému. Česká justice si vede dobře, o čemž svědčí nejen výroční statistické zprávy vydávané Ministerstvem spravedlnosti ČR za poslední roky, ale i její evropské srovnání. Délka soudních řízení je velmi dobrá, důvěra veřejnosti v nezávislost justice je taktéž vysoká. Přesto píši tyto řádky jen pár dní před celostátní stávkou soudních pracovníků a jen pár měsíců poté, co podstatná část soudů byla postavena do role dlužníků, když nebyla schopna uhradit náklady státem ustanovených obhájců, a to ne vlastní vinou. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011