AKTUALITY

Další informace

Prezident SU ČR svolává 31. Shromáždění delegátů na 22. a 23. října 2021

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident JUDr. Libor Vávra 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Plánováno je na dny 22. a 23. října 2021 v hotelu DUO v Praze. ...
Připravované akce

Letní dvojčíslo časopisu SOUDCE

Unijní kancelář spolu s redakcí časopisu SOUDCE ze společnosti Wolters Kluwer, a.s. uzavřely příjem příspěvků do vydání 7 - 8/2021, které připravují do tisku. Letní dvojčíslo jako vždy přinese pravidelné rubriky a další zajímavosti z justičního prostředí. Například do červencové rubriky "Slovo soudce" přispěla členka Republikové rady SU ČR, soudkyn ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Pohledy a názory

Soudcovská unie k vystoupení ministryně spravedlnosti

Soudcovská unie jednoznačně odmítá slova ministryně spravedlnosti Marie Benešové v jejím vyjádření ke středečnímu volebnímu nálezu Ústavního soudu, jimiž zpochybnila důvěryhodnost všech soudců Ústavního soudu. Soudcovská unie respektuje kritiku konkrétního rozhodnutí, ale důrazně odmítá šíření závažného a nepodloženého obvinění, že ústavní soudci „ ...
Novinky z judikatury legislativy

Zrušení opatření o ochraně dýchacích cest

Opatření regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest nebylo stále dostatečně odůvodněno
Další zprávy

Prohlášení Pražského sdružení Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků považuje za svou povinnost se vyjádřit k vnitropolitické situaci po vydání nálezu Ústavního soudu ČR ve věci ústavnosti volebního zákona o volbách do sněmovny ČR.
Slovo prezidenta

2021

Ve slušné zemi, která ctí zásady právního státu a demokracie, spolu představitelé moci soudní a politici mluví. Často se přou, spoří, nesouhlasí, ale stejně tak se na lecčems shodnou a společně to prosazují. Podmínkou oné slušnosti je, aby šlo o systémová, obecná řešení související s výkonem spravedlnosti. Typicky třeba o procesní předpisy či samotný systém a strukturu soudní moci. V některých zemích, není jich mnoho, ale my mezi ně bohužel patříme, je přípustnou ještě debata a spolurozhodování o představitelích jednotlivých soudů, předsedech. Co je však ve slušných zemích vyloučené, jsou takové rozhovory o konkrétním rozhodnutí soudu, jednotlivém případu, neřku-li účastníku řízení, a to do doby, než je věc pravomocně skončená. Celá léta se v „justiční politice“ pohybuji, sleduji zpravodajství, čtu noviny. A pořád Českou republiku za slušnou zemi považuji, byť to dá občas práci. Co nás čeká v tomto roce? ...
Slovo soudce

Přísedící (ne)jsou

Téma pro pravidelnou rubriku Slovo soudce mě napadlo poměrně snadno, a to v souvislosti s nutností pravidelné obměny, resp. doplnění stavu přísedících u našeho okresního soudu. Shodou okolností tato potřeba nastala současně s projednáváním novely zákona o soudech a soudcích Parlamentem České republiky. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011