AKTUALITY

Připravované akce

Časopis SOUDCE 11/2023

Redakce našeho periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. dokončuje listopadové vydání SOUDCE. Celé vydání se vrací textem i obrazem k říjnovému sněmu naší stavovské organizace. Čtenáři se seznámí s texty vystoupení všech řečníků a prostřednictvím fotografií soudkyně JUDr. Hany Tiché a soudců JUDr. Ladislava Derky a Mgr. Pavla Punčocháře nahl ...
Další informace

Konference o mediální komunikaci poukázala na potřebu aktivního přístupu ze strany soudů

Ve dnech 26. a 27. října 2023 proběhla na půdě Justiční akademie v Kroměříži konference, která spojila soudní funkcionáře, tiskové mluvčí soudů, reportéry, redaktory a moderátory České televize a respektované osobnosti z oblasti justice. Konference se zaměřila na klíčové téma – komunikaci s médii v rámci soudního systému, a to jak s médii tradičním ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Pohledy a názory

Prohlášení SU ČR

Soudcovská unie ČR v souvislosti s posuzováním Pavla Simona jako kandidáta na soudce ústavního soudu se znepokojením registruje politické zpochybňování konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Tato rozhodnutí jsou výsledkem právních názorů všech členů příslušného senátu a jejich ryze politická kritika či mechanické spojování pouze s jedním ze čl ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Změny zákonů v souvislosti s elektronizací vybraných agend

Dne 7. 12. 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 346/2023 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend.
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Před sněmem

Letitá tradice glos úřadujícího prezidenta Soudcovské unie před sněmem samozřejmě nesmí být přerušena ani letos. Tak jsem přemýšlel, o kterém z těch mnoha úkolů z uplynulých tří let psát, co se nám povedlo více, co méně. Ale protože je před námi sněm volební, tak jsem se nakonec rozhodl věnovat tématu, které by podle mého názoru mělo být jedno z nejdůležitějších do dalších let. Komunikace. A to nejen komunikace navenek, s novináři, politiky, úředníky ministerstva, s dalšími právnickými profesními spolky a komorami, zaměstnanci soudů. Ale, a možná především, komunikace uvnitř naší organizace, mezi členy, případně s dalšími soudci. Transformace našeho časopisu na ryze elektronický ...
Slovo soudce

K poslednímu měsíci roku

Vážené kolegyně a kolegové, přijměte, prosím, několik slov k měsíci prosinec a adventnímu času. Měsíc prosinec je posledním měsícem roku, a tedy symbolem něčeho končícího, advent je pak počátkem roku liturgického, symbolem očekávání příchodu Spasitele, ale také ve své první polovině symbolem očekávání druhého příchodu Krista a Posledního soudu. Prosinec - počátek zimy, měsíc krátkých dní a dlouhých temných nocí. Z těch temnot se však zároveň rodí naděje na nové doby, nové Slunce, nový život. Tuto naději má měsíc prosinec i ve svém českém jméně, které pochází ze staroslovanského „prosinati“ prosvítat, rozjasňovat. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011