AKTUALITY

Připravované akce

Pozvánka na sympozium Aktuální středočeské problémy pohledem středočeských soudců

Stálá konference českého práva zve na sympozium Aktuální středočeské problémy pohledem středočeských soudců. Uskuteční se jako součást VIII. ročníku Pražského právnického jara 2024 dne 15. května 2024 od 9.00 do 14.00 hod. v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: karova@brainteam.cz ...
Pohledy a názory

Soudci stojí za svými spolupracovníky (Tisková zpráva)

Soudcovská unie se ztotožňuje s oprávněnými platovými požadavky administrativních pracovníků justice a upozorňuje na kolaps na některých soudech v důsledku odchodu zaměstnanců. Zároveň vyjadřuje plné pochopení pro jejich snahu o důstojné ohodnocení práce a podporuje všechny legitimní prostředky k dosažení tohoto cíle, včetně případné stávky ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 4/2024

Redakce ve společnosti Wolters Kluwer,a.s. připravuje dubnové číslo našeho stavovského periodika SOUDCE. Z obsahu vybíráme: Slovo soudce Poslouchat se navzájem pomůže nám všem (Mgr. Miroslav Jurman) Články Zpráva o nařízení prvního setkání (Mgr. Jan Benýšek, Hanuš Řezáč) Soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1 ...
Další informace

Rodina v krizi /normální je nesoudit se/

Stálá konference českého práva 2024 zve na 2. ročník série odborných seminářů "Rodina v krizi". Záštitu převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR. Semináře jsou prakticky orientované na příklady z praxe. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR zvolené pro funkční období 2023 - 2026

Preambule Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Bude přitom pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie. ...
Novinky z judikatury legislativy

Zákon o munici

Dne 16. 4. 2024 byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikován pod č. 91/2024 Sb. zákon o munici.
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Za rokem 2023

Ohlédnutí za uplynulým rokem bohužel nelze začít jinak než vyslovením hlubokého zármutku nad oběťmi šíleného střelce, či spíše lidské zrůdy na Filozofické fakultě UK v Praze. Čin, který nemá v moderní historii naší vlasti srovnání, snad jen s masovou vraždou kvalifikovanou jako obecné ohrožení Olgy Hepnarové v roce 1973, která úmyslně vjela s nákladním automobilem do občanů čekajících na tramvaj, osm jich usmrtila a dvanáct zranila. Mimochodem, jde o poslední popravenou ženu na našem území, k čemuž došlo v roce 1975. Mrazivé na této historické vzpomínce je to, že na její skutek odkazoval jako na svou inspiraci v roce 2005 Viktor Kalivoda, který zastřelil tři náhodné oběti a podle některých náznaků směřoval k něčemu podobnému, čeho jsme byli svědky letos. Ten byl v roce 2006 odsouzen na doživotí a v roce 2010 spáchal ve vězení sebevraždu. ...
Slovo soudce

Poslouchat se navzájem pomůže nám všem

Vážení přátelé, pro většinu z vás, jak doufám, byly právě končící Velikonoce alespoň trochu veselé, přestože atmosféra ve společnosti obecně příliš veselá není. Kolega Punčochář se minulý měsíc zamýšlel nad umělou inteligencí a jejím vlivem na naši činnost. Já se pokusím tak trochu navázat, ale posunu se ke komunikaci současnější a obyčejnější. Ačkoli se nepovažuji za urputného tradicionalistu, ani za nadšeného příznivce všech změn, čím dál více mám pocit, že nás moderní komunikační nástroje de facto oddělují. Na jednu stranu je skvělé, že se mohu snadno a rychle spojit s kýmkoli na druhé straně zeměkoule, na druhou stranu ale velmi často vídám rodiny, skupiny přátel apod., které jsou sice spolu na tomtéž místě, ale namísto společného hovoru mají v ruce či na ruce zařízení, jehož prostřednictvím jednotlivě komunikují nejspíše s někým jiným. Chápu, že je příjemnější číst/sdílet/diskutovat s někým, kdo je mi názorově/věkově/společensky bližší, než přizpůsobovat hovor tomu, s kým právě sedím u stolu. Jestliže se ale dlouhodobě uzavíráme do bublin a sítí obdobně prožívajících/smýšlejících osob, s nimiž se navzájem ujišťujeme o správnosti a důležitosti našich názorů a činů, ztrácíme schopnost poslouchat, vnímat a především respektovat názory a postoje někoho jiného. A to zcela pomíjím otázku, zda na dálku komunikující osoba skutečně existuje a je tím, za koho se vydává. Tak ale do značné míry odpadá korektiv a vliv vznikající přirozeně tím, že náš postoj musí v danou chvíli obstát v bezprostřední komunikaci s osobami, které nemůžeme prostě vymazat z adresáře, ale musíme s nimi svůj život sdílet. Toto je dle mého názoru jednou z příčin konfliktní společenské diskuse, která se naplno projevila výhrůžkami soudcům Ústavního soudu po vyhlášení plenárního důchodového nálezu. Náladu odpovídající sloganu - kdo s námi nesouhlasí, je náš nepřítel - určitě přiživují i mnohá média, ale nechuť naslouchat argumentům oponentů je bohužel téměř všudypřítomná. Ti z nás, kteří rozhodují v senátech, jistě ví lépe než já, jak přínosná, ale i devastující může taková diskuse být v závislosti na tom, zda je vedena se vzájemným respektem či ve snaze za každou cenu prosadit svůj názor. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011