Další informace


Číslo 9/2014 stavovského časopisu Soudce přináší mimo jiné informace k nadcházejícímu volebnímu Shromáždění zástupců SU ČR. Seznamte se s jeho obsahem.
Do říjnového volebního Shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR povede stavovskou organizaci českých soudců I. viceprezidentka Mgr. Daniela Zemanová. Důvodem je rezignace JUDr. Tomáše Lichovníka na funkci prezidenta v souvislosti s jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu ČR. Funkci viceprezidenta nadále zastává JUDr. Tomáš Novosad.
(Tisková zpráva) Soudcovská unie je jediným celostátním profesním sdružením soudců. Od počátků činnosti v roce 1990 se v čele této prestižní organizace vystřídalo šest vedoucích představitelů: Pavel Šváb, Jan Vyklický, Zdeněk Novotný, Libor Vávra, Jaromír Jirsa. Dosud posledním prezidentem Unie byl zvolen Tomáš Lichovník. Není překvapivé, že v souvislosti s růstem významu a vážnosti spolku podílí se toto prostředí na formování vynikajících soudcovských osobností. Tomáš Lichovník byl ještě před koncem řádného volebního období jmenován v minulých dnech do funkce soudce Ústavního soudu.
Soudcovská unie ČR vítá nález přijatý plénem Ústavního soudu, který stvrzuje argumentaci (nejen) Soudcovské unie ČR, že také poslední zásah moci zákonodárné do zák. č. 236/1995 Sb. ve vztahu k hmotnému zabezpečení soudců byl protiústavní. Takto Ústavní soud navázal na svou dlouhodobě konstantní judikaturu vyjadřující myšlenku, že rovněž stabilita hmotného zabezpečení soudců je jedním z mnoha garantů soudcovské nezávislosti v právním státě.
Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na aktuální tiskovou konferenci v pátek 27. 6. 2014, v 10:30 hod., Obvodní soud Praha 1, Ovocný trh 14, 1. patro/č. 142.
V pátek 24. ledna 2014 byly v hotelu International v Brně vyhlášeny výsledky devátého ročníku celojustiční soutěže Právník roku. Soutěž již tradičně uspořádaly společnost EPRAVO.CZ a Česká advokátní komora. Záštitu převzalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Odborná porota udělila skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2013 v jedenácti kategoriích. Hlavní pozornost se letos upínala k JUDr. Janu Brožovi, který za své zásluhy především o advokacii vstoupil do Právnické síně slávy. Ocenění převzali také soudci - JUDr. Libuše Kantůrková, JUDr. Zdeněk Kovařík a Mgr. Rostislav Krhut.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s počínající účinností nového občanského zákoníku dospěla Republiková rada SU k závěru, že by bylo vhodné vytvořit pro soudce prostor pro sdělování zkušeností s jeho aplikací. Jedná se o diskusní fórum, kde by soudci mohli nalézt postřehy svých kolegů o různých situacích, problémech, se kterými se v počátečních měsících platnosti NOZ setkají, a samozřejmě o zvolených řešeních. Diskusní internetová fóra zaměřená na NOZ vznikají u různých institucí, toto by však mělo být úzce zaměřeno na problémy vznikající při práci soudce s NOZ. Jsme si vědomi aktuálního zatížení každého soudce. Domníváme se však, že i velmi krátké sdělení o zkušenostech s aplikací NOZ může pomoci. Diskuse bude vedena na intranetu, budou k ní mít tedy přístup pouze soudci.
Všem návštěvníkům webových stránek Soudcovské unie ČR přejeme úspěšný rok 2014. Členové vedení a pracovnice kanceláře SU ČR
V Darovanském dvoře na Plzeňsku skončilo v sobotu 19. 10. 2013 jednání vrcholného orgánu profesní justiční organizace. Na shromáždění se sešlo patnáct desítek delegátů reprezentujících všechny územní sekce Soudcovské unie. Jedním z nejvýraznějších témat sněmu se stala problematika elektronizace justice. V kritických diskusích soudci zdůrazňovali zejména fakt, že nevyvážená úroveň softvarového i hardwarového vybavení a disfunkčnost některých systémových prvků brání tomu, aby se elektronizace již nyní stala skutečně výkonným a efektivním nástrojem podporujícím rychlost rozhodování.
Kancelář SU ČR oznamuje, že podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident JUDr. Tomáš Lichovník již 23. Shromáždění zástupců SU ČR. Uskuteční se ve dnech 18. a 19. října 2013 v resortu Darovanský dvůr (Kongres & Golf & Wellness hotel) v Darové 3, 338 24 Břasy. Přihlášky delegátů přijímá kancelář do 1. října 2013.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011