Další informace


Magistrats Européens pour la Démokracie et les Libertés (Evropská asociace soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu). Ve dnech 15. – 16. března 2013 jsem se v Gdaňsku zúčastnila prvního zasedání MEDELU v tomto roce a konference o nezávislosti justice spolupořádané Sdružením polských soudců (Iustitia) a Unií polských státních zástupců. Konferenci zahájil svým vystoupením Tomasz Tadeusz Koncewicz, profesor práva na Universitě v Gdaňsku. Podstatnou část své přednášky věnoval soudcovské nezávislosti a proměně soudní moci ve středoevropských státech. V této souvislosti doporučoval článek českého právníka Michala Bobka „The Fortress of Judicial Independence and the Mental Transition of the Central European Judiciaries“ publikovaný v European Public Law, Volume 14, Issue 1 (Kluwer Law International, 2008).
V pátek 25. ledna 2013 byly v TOP hotelu v Praze vyhlášeny výsledky celojustiční soutěže Právník roku 2012. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2012 udělila odborná porota v jedenácti kategoriích. Mezi oceněnými byli také soudci. Do právnické síně slávy vstoupila doc. JUDr. Ivana Štenglová, která do konce roku 2012 působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR a nyní je vysokoškolskou pedagožkou. Ocenění také převzali JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, nyní senátorka Senátu Parlamentu ČR, a JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Vás zve na 41. reprezentační právnický ples. Koná se 16. března 2013 od 19.00 hodin v hotelu International v Brně. Vstupenky občanské za 450,-Kč a studentské v ceně 300,-Kč lze zakoupit v elektronickém předprodeji od 7. 2. 2013 a v osobním předprodeji od 4. 3. 2013 na Právnické fakultě, Veveří 70, tel. 549496086. Další informace na www.law.muni.cz nebo ples@law.muni.cz.
Tiskové informace společnosti HBT z akcí probíhajícího Pražského právnického podzimu 2012: Dne 20. listopadu 2012 se na půdě Právnické fakulty UK v Praze a za její podpory uskutečnil kulatý seminární stůl k aktuálním otázkám sociální politiky. Akce, která je součástí Pražského právnického podzimu 2012 a jíž poskytl záštitu veřejný ochránce práv, shromáždila u jednoho stolu sociální pracovníky, opatrovnické soudce, advokáty, vrcholné představitele Ministerstva práce a sociálních věcí, odborníky z oblasti sociální politiky i představitele médií.
Havlíček Brain Team ve spolupráci s Agenturou NKL Žofín pořádají již XII. REPREZENTAČNÍ PLES Městského soudu v Praze.
Nominujte svého kandidáta na ocenění! Česká advokátní komora a akciová společnost EPRAVO.CZ vyhlásily již 8. ročník prestižní celojustiční soutěže – Právník roku 2012. Tradičními partnery soutěže jsou Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Unie podnikových právníku ČR a Jednota českých právníků. Záštitu soutěži jako každoročně poskytuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a již druhým rokem záštitu převzal osobně i premiér vlády ČR RNDr. Petr Nečas. Ceny sv. Yva může získat v jednotlivých kategoriích soutěže příslušník kterékoliv právnické profese, pokud v oblasti svého působení dosáhne mimořádných výsledků. V kategorii Právnická síň slávy jde o ocenění za celoživotní dílo. Ceny sv. Yva budou předány na slavnostním galavečeru se společenským programem dne 25. ledna 2013 v CLARION CONGRESS HOTELU v Praze.
Soudcovská unie České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR pořádá konferenci "Osobnost soudce vnějším pohledem". Koná se 24. září 2012 od 10 hodin v prostorách Amerického centra Velvyslanectví USA v Praze.
Bližší informace o Soudcovské unii ČR najdete v rubrice O nás. Podrubriky představují členy vedení a obsahují základní dokumenty SU ČR.
Od 19. 5. 2012 bude distribuováno číslo 5/2012 časopisu Soudce. Květnová poznámka šéfredaktora pod názvem Kam s hliněnými střepy komentuje dopady společenských událostí poslední doby ve vztahu k české justici. Karel Havlíček se v ní zabývá otázkami politických, ekonomických a mediálních vlivů na formování soudního prostředí a reflexí soudcovských postojů v politických elitách země.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady opustila dlouholetá členka, soudkyně Městského soudu v Praze, JUDr. Ludmila Krišlová. Stavovské sdružení českých soudců v minulých létech úspěšně zastupovala ve výkonném výboru správní rady MEDELu (evropské asociace soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu). S úctou vzpomíná Soudcovská unie ČR.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011