Další informace


Dnes bylo v Praze zahájeno 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Delegáty a hosty z domácích i zahraničních justičních institucí a představitele politického života přivítal prezident tohoto spolku Libor Vávra. Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil, že sílí potřeba napomáhat spravedlnosti a roste osobní odpovědnost nezávislého soudce v budování státu. Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu ČR, zaměřil pozornost na etický kodex soudce a poukázal na nutnost posilování důvěry veřejnosti v justici. Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec vyzdvihl vysokou úroveň práce Soudcovské unie a rozvíjení její prestiže. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ve svém příspěvku ocenila, že justice zvládla pandemické období. Jednání vyvrcholí zítra dopoledne vystoupením prezidenta SU ČR Libora Vávry a prezidenta Mezinárodní asociace soudců José Matose. Závěry sněmu shrne brífink vedení Soudcovské unie v sobotu 23. 10. 2021 od 14 hodin v prostorách hotelu DUO. Kancelář SU ČR
Ve dnech 22. a 23. října 2021 se v pražském hotelu DUO (Teplická 492, 190 00 Praha 9) uskuteční 31. výroční zasedání nejvyššího orgánu Soudcovské unie ČR - Shromáždění delegátů. Program bude oficiálně zahájen v pátek 22. října 2021 v 9 hodin v Kongresovém sálu hotelu DUO. Očekávána je účast více než 150 delegátů a hostů z řad nejvyšších ústavních činitelů ČR, resortních představitelů a významných osobností ze sedmi evropských soudcovských asociací. Delegáti se v pátek odpoledne budou v pracovních skupinách zabývat problematikou tzv. justiční mapy, vnitřního fungování soudů a elektronizací justice. Pro zahraniční hosty pořádá Soudcovská unie ve spolupráci se CEELI Institutem v Praze v odpoledních hodinách mezinárodní kulatý stůl k ochraně soudcovské nezávislosti a právního státu v Evropě, zejména se zaměřením na aktuální situaci v Polsku. Média budou o výsledcích jednání průběžně informována. Se závěry rokování seznámí vedení Soudcovské unie novináře na brífinku v sobotu 23. října 2021 ve 14 hodin v prostorách hotelu DUO. Kancelář SU ČR e-mail: kancelar@soudci.cz
V zářijovém čísle našeho stavovského periodika čtenáři již tradičně najdou pravidelné rubriky jako je například Slovo soudce, tentokrát ho připravil Mgr. Miroslav Jurman. Rozhovor poskytl JUDr. Karel Havlíček a také JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D., předseda Krajského soudu v Hradci Králové, který v něm představuje krajský soud, který vede. V tomto čísle čtenáře jistě také zaujmou odborné příspěvky a informace ze života profesní organizace soudců ČR.
Vydání 7 - 8/2021 stavovského časopisu SOUDCE jako vždy přináší pravidelné rubriky a další zajímavosti z justičního prostředí. Například do červencové rubriky "Slovo soudce" přispěla členka Republikové rady SU ČR, soudkyně Okresního soudu v Jindřichově Hradci, Mgr. Eva Svobodová, která se zaměřila na přísedící u soudů. Autorkou zamyšlení na srpen je rovněž členka Rady SU JUDr. Milena Heřmanová. Tu zaujala předchozí publikovaná témata, která zvolili kolegyně a kolegové - soudci. Ve svém příspěvku se také mimo jiné vrací k rozhovoru s předsedou Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D. a cituje jeho vyjádření k otázce institutu emeritního soudce. V letním vydání stavovského periodika se kromě dalších článků a pravidelných rubrik představuje hotel DUO v Praze, v němž již podruhé plánujeme realizovat Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, a to ve dnech 22. a 23. října 2021. V tomto vydání je rovněž publikována pozvánka prezidenta JUDr. Libora Vávry na připravované letošní výroční zasedání Unie.
Dne 22. 1. 2021 byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o soudech a soudcích. Na znění této novely, která přináší zejména potřebné sjednocení přípravné služby a výběru nových soudců a soudních funkcionářů, Soudcovská unie ČR významně a dlouho spolupracovala a podporuje ji. Jde o slušné kompromisní řešení přijatelné pro justici i ostatní moci v zemi, což pokládáme za důležité. Lítost vyjadřujeme jen nad tím, že bohužel nebyl schválen také pozměňovací návrh zavádějící studijní volno pro soudce. To by přispělo k dobré zdravotní i odborné kondici soudcovského stavu.
Korespondenční formou proběhly letošní volby v profesní organizaci soudců ČR. 127 volitelů z celé republiky rozhodlo, že prezidentem se na další tři roky stal Libor Vávra s 66 obdrženými hlasy. Zvoleno bylo i 28 členů republikové rady a tříčlenná kontrolní komise. Ve stanovené lhůtě námitky k volbám nebyly vzneseny.
Vzhledem ke zrušení Shromáždění delegátů svolaného původně na 16. – 17.10.2020 kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru vyhlásila prezidentka SU za použití § 19 zákona č. 191/2020 Sb. volby do orgánů Soudcovské unie mimo Shromáždění delegátů písemnou formou.
Dnešního dne vychází publikace k třicátému výročí založení Soudcovské unie. Má připomenout, jak a proč Soudcovská unie vznikla, jakou úlohu má a měla pro soudce i celou společnost. Sestavil ji Tomáš Němeček. Najdete v ní mimo jiné dobové fotografie a dokumenty, rozhovory s prezidenty Soudcovské unie nebo unikátní kompletní soubor usnesení ze Shromáždění delegátů SU, který poskytuje plastický obraz toho, čím se unie v každém jednotlivém roce zabývala.
Vzhledem k opatřením plynoucím z vyhlášení nouzového stavu a vydání krizového opatření vlády se bohužel jubilejní Shromáždění delegátů Soudcovské unie nemůže konat. Tento závěr nám potvrdila i ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy. I za tohoto stavu chceme volby do volených orgánů SU ČR uspořádat. O způsobu voleb rozhodne v příštím týdnu Republiková rada SU ČR. Poté budou členové a delegáti neprodleně informováni. Děkuji Vám za pochopení a přeji všem zejména pevné zdraví. Daniela Zemanová
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se 8. září 2020 zúčastnila semináře k etice pořádaném Justiční akademií v Kroměříži. Před svou přednáškou se setkala se skupinou představitelů české justice. Setkání se zúčastnili předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, z Nejvyššího správního soudu místopředsedkyně Barbara Pořízková a Josef Baxa, dále předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl a prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Společně hovořili o problémech slovenské i české justice. Prezidentka Čaputová v diskusi ocenila stabilitu českého justičního prostředí.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011