Další informace


Dne 29. června 2022 bylo všem členům SU ČR distribuováno červnové vydání stavovského časopisu SOUDCE. V elektronickém profesním periodiku čtenáři najdou pravidelné rubriky - například Slovo soudce, které připravil 1. viceprezident Mgr. Roman Lada. Příspěvek nazval Přání návratu do „normálního“ světa. Rozhovor s JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, Ph.D., LL.M., předsedou Nejvyššího správního soudu, do tohoto vydání připravila Mgr. Olga Houžvičková, anebo JUDr. Karel Havlíček nabídne informace z průběhu Pražského právnického jara 2022. Detailněji se bude věnovat středočeským právníkům, kteří diskutovali o insolvencích. V číslu 6 čtenáři také najdou zprávy z českého soudnictví. O aktuálním dění uvnitř unie podá informace zápis z květnového zasedání Republikové rady SU ČR. K němu zástupci naší stavovské organizace - JUDr. Martina Radkova a JUDr. Tomáš Novosad připojili také zprávy o jejich účasti na výročním rokování Združenia sudcov Slovenska či na zasedání Evropské asociace soudců (EAJ), které proběhlo v portugalském Portu.
Česká advokátní komora spolu s mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ uspořádaly po dvouleté koronavirové pandemii dvojročník soutěže Právník roku 2020/21. Na slavnostním večeru, který se konal v TOP Hotelu v Praze, převzali právníci z různých oblastí práva ocenění v osmi soutěžních kategoriích. Mimořádně byla rovněž udělena Zvláštní cena sv. Yva. Za mimořádný přínos českému právu byl oceněn a do právnické síně slávy vstoupil advokát a bývalý dlouholetý předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek.
Jednota českých právníků a sjezdový výbor tvořený představiteli všech právnických profesí organizovaných profesními komorami, nebo zapsanými spolky, kterými jsou Česká advokátní komora, Notářská komora České republiky, Exekutorská komora České republiky, Soudcovská unie České republiky, Unie státních zástupců České republiky a Unie podnikových právníků České republiky, přijali na Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil dne 5. května 2022 na půdě Univerzity Karlovy v Praze, následující komuniké:
Dubnové vydání stavovského periodika přináší například příspěvek JUDr. Martina Foukala nazvaný Proč Sjezd českých právníků?, dále pravidelné rubriky Slovo soudce, do níž přispěl Mgr. Miroslav Jurman, rozhovor s JUDr. Milanem Čečotkou, předsedou Krajského soudu v Brně či zprávu Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. z konference "Právní stát versus vláda práva" a zasedání správní rady MEDELu v Cluji. Blíže k obsahu:
Také v roce 2021 se představitelé IAJ-UIM zasazovali po celém světě o udržení soudcovské nezávislosti a vlády práva. Řešili ovšem ve spolupráci s dalšími subjekty také aktuální závažné události dotýkající se bezprostředně osobních poměrů, bezpečnosti a životů soudců v Turecku a v Afghánistánu. V září se konal dvoudenní on – line sněm zástupců národních soudcovských asociací, kterého se zúčastnila také Soudcovská unie ČR. V úvodní řeči prezident Tony Pagone zmínil mimo jiné velké nároky kladené na soudce v souvislosti s pandemií a dále poprosil delegáty, aby iniciovali ve svých zemích jakoukoli možnou pomoc pro soudkyně z Afghánistánu, které se po změně režimu ocitly v ohrožení. Dále delegáti schválili vstup dvou nových národních soudcovských asociací do IAJ-UIM, a to Gabonu a Filipín. Letošní sněm byl také sněmem volebním – novým prezidentem byl zvolen pan José Igreja Matos, portugalský soudce a 1. viceprezident IAJ-UIM. Bylo zvoleno šest nových viceprezidentů, přičemž prvním viceprezidentem (a také prezidentem Evropské soudcovské asociace) byl zvolen pan Đuro Sessa z Chorvatska. Do své funkce byl znovu zvolen generální sekretář pan Giacomo Oberto z Itálie.
Úspěšný rok 2022 a pevné zdraví přeje všem členům SU ČR a čtenářům webových stránek Soudcovská unie ČR.
Dnes bylo v Praze zahájeno 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Delegáty a hosty z domácích i zahraničních justičních institucí a představitele politického života přivítal prezident tohoto spolku Libor Vávra. Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil, že sílí potřeba napomáhat spravedlnosti a roste osobní odpovědnost nezávislého soudce v budování státu. Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu ČR, zaměřil pozornost na etický kodex soudce a poukázal na nutnost posilování důvěry veřejnosti v justici. Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec vyzdvihl vysokou úroveň práce Soudcovské unie a rozvíjení její prestiže. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ve svém příspěvku ocenila, že justice zvládla pandemické období. Jednání vyvrcholí zítra dopoledne vystoupením prezidenta SU ČR Libora Vávry a prezidenta Mezinárodní asociace soudců José Matose. Závěry sněmu shrne brífink vedení Soudcovské unie v sobotu 23. 10. 2021 od 14 hodin v prostorách hotelu DUO. Kancelář SU ČR
Ve dnech 22. a 23. října 2021 se v pražském hotelu DUO (Teplická 492, 190 00 Praha 9) uskuteční 31. výroční zasedání nejvyššího orgánu Soudcovské unie ČR - Shromáždění delegátů. Program bude oficiálně zahájen v pátek 22. října 2021 v 9 hodin v Kongresovém sálu hotelu DUO. Očekávána je účast více než 150 delegátů a hostů z řad nejvyšších ústavních činitelů ČR, resortních představitelů a významných osobností ze sedmi evropských soudcovských asociací. Delegáti se v pátek odpoledne budou v pracovních skupinách zabývat problematikou tzv. justiční mapy, vnitřního fungování soudů a elektronizací justice. Pro zahraniční hosty pořádá Soudcovská unie ve spolupráci se CEELI Institutem v Praze v odpoledních hodinách mezinárodní kulatý stůl k ochraně soudcovské nezávislosti a právního státu v Evropě, zejména se zaměřením na aktuální situaci v Polsku. Média budou o výsledcích jednání průběžně informována. Se závěry rokování seznámí vedení Soudcovské unie novináře na brífinku v sobotu 23. října 2021 ve 14 hodin v prostorách hotelu DUO. Kancelář SU ČR e-mail: kancelar@soudci.cz
V zářijovém čísle našeho stavovského periodika čtenáři již tradičně najdou pravidelné rubriky jako je například Slovo soudce, tentokrát ho připravil Mgr. Miroslav Jurman. Rozhovor poskytl JUDr. Karel Havlíček a také JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D., předseda Krajského soudu v Hradci Králové, který v něm představuje krajský soud, který vede. V tomto čísle čtenáře jistě také zaujmou odborné příspěvky a informace ze života profesní organizace soudců ČR.
Vydání 7 - 8/2021 stavovského časopisu SOUDCE jako vždy přináší pravidelné rubriky a další zajímavosti z justičního prostředí. Například do červencové rubriky "Slovo soudce" přispěla členka Republikové rady SU ČR, soudkyně Okresního soudu v Jindřichově Hradci, Mgr. Eva Svobodová, která se zaměřila na přísedící u soudů. Autorkou zamyšlení na srpen je rovněž členka Rady SU JUDr. Milena Heřmanová. Tu zaujala předchozí publikovaná témata, která zvolili kolegyně a kolegové - soudci. Ve svém příspěvku se také mimo jiné vrací k rozhovoru s předsedou Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D. a cituje jeho vyjádření k otázce institutu emeritního soudce. V letním vydání stavovského periodika se kromě dalších článků a pravidelných rubrik představuje hotel DUO v Praze, v němž již podruhé plánujeme realizovat Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, a to ve dnech 22. a 23. října 2021. V tomto vydání je rovněž publikována pozvánka prezidenta JUDr. Libora Vávry na připravované letošní výroční zasedání Unie.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011