Připravované akce


Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na VI. pravidelnou tiskovou konferenci Na pořadu: ...
Dne 12. srpna 2005 od 10 do 10,30 hod. v budově Ústavního soudu v Brně, v senátní místnosti č. 152 (I. poschodí) ve věci návrhu navrhovatele Městského soudu v Brně na zrušení části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu. (Sp. zn. Pl. ÚS 9/05, soudce zpravodaj: JUDr. Jiří Mucha).
Ve čtvrtek 7. července 2005 se od 9,30 hod. uskuteční na Městském soudu v Praze setkání zástupců SU ČR se soudci Nejvyššího soudu Afghánistánu. Návštěva soudu je součástí programu kurzu, který pro nejvyšší afghánské soudce pořádá CEELI Institut v Praze.
V těchto dnech přijíždí do České republiky soudce Nejvyššího soudu USA pan Anthony M. Kennedy, který projevil zájem setkat se během svého pobytu v Praze s mladými českými soudci a justičními čekateli. Proto Velvyslenctví USA v ČR a CEELI Institut ve spolupráci se Soudcovskou unií ČR zahrnuly do programu návštěvy soudce Kennedyho toto setkání. Uskuteční se v pátek 8. července 2005 od 9,30 hod. v prostorách CEELI Institutu v Praze, Havlíčkovy sady 58, Praha 2.
V. pravidelná tisková konference. Na pořadu: ...
OD 30.5. DO 3.6. 2005 JE KANCELÁŘ SOUDCOVSKÉ UNIE ČR MIMO PROVOZ Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE PROBÍHAJÍCÍ V BUDOVĚ SÍDLA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Soudcovská unie České republiky zve na IV. pravidelnou tiskovou konferenci, která se koná ve čtvrtek 26. května od 14,00 hodin v budově Městského soudu, Spálená 2, Praha 2 – místnost č. 109, druhé patro. Na pořadu: ...
Uskuteční se v pátek 10. června 2005 od 10,00 do cca 13,30 hod. v budově správního úseku MS v Praze, v prostorách lokálního pracoviště Justiční akademie. Adresa: Hybernská 18, Praha 1. Novela obchodního zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o vyšších soudních úřednících, která přinese zásadní změnu řízení ve věcech obchodního rejstříku, zřejmě nabyde účinnosti dne 1. července 2005. Nová úprava omezuje věcný přezkum skutečností zapisovaných do rejstříku, posiluje roli notářského zápisu, zavádí formuláře pro podání ve věcech rejstříku a závazné lhůty pro rozhodnutí o zápisu a domněnku zápisu při nedodržení těchto lhůt. Smyslem a účelem novely má být zrychlení a zjednodušení rejstříkového řízení, a tedy zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Novela jistě přinese řadu výkladových a aplikačních problémů.
Pro informaci a k diskusi do 31. května 2005 vám v intranetové části webových stránek (rubrika - "Diskuse", podrubrika - "K návrhu kariérního řádu") předkládáme návrh kariérního řádu pro soudce a státní zástupce, který byl zpracován v rámci projektu PHARE s využitím zkušeností a podkladů německých a řeckých expertů. Po diskusi podkladů se zástupci a vedoucími pracovníky justice a MSp byl v rámci projektu PHARE vytvořen první návrh kariérního řádu Dr. Springerem. V následujících měsících byl tento návrh diskutován a přepracován pracovní skupinou, kde byli zastoupeni předsedové krajských a okresních soudů (MS Praha, KS Praha, KS Hradec Králové, Pardubice), Nejvyššího soudu, Soudcovské Unie, Nejvyššího SZ, Vrchního SZ (Praha), ...
Vzdělávací středisko na podporu demokracie a Soudcovská unie České republiky si Vás dovolují pozvat na seminář Evropské obchodní právo. Uskuteční se 27. května 2005 od 10.00 – 13.30 hodin v Justiční akademii v budově Městského soudu v Praze, Hybernská 18, Praha 1. Na setkání vystoupí: Tomáš Doležil, Linklaters: Svoboda podnikání, Evropská společnost, související otázky, Petr Bříza, Ministerstvo spravedlnosti ČR: Souhrnná informace o směrnicích upravujících právo obchodních společností, ...Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011