Připravované akce


Vážení, sděluji Vám, že druhá část pracovního setkání na téma "přípravná služba justičních čekatelů" se bude konat v pátek 3. června 2005 od 10.00 hodin na stejném místě, tj. na liberecké pobočce krajského soudu.
Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na třetí pravidelnou tiskovou konferenci , která se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna od 14,00 hodin v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, Praha 1 – jednací místnost č. 22. Na pořadu: ...
Třemi hlavními tématy čtvrtého čísla časopisu SOUDCE jsou soudcovská etika (příspěvky JUDr. Vyklického na str. 2 a JUDr. Krejčí na str. 4), žhavá problematika justičních čekatelů (str. 13 a 14) a informace o akcích Soudcovské unie. Kromě informací o 2. pravidelné tiskové konferenci (str. 31), číslo 4/2005 přináší zprávu o prvním z „kulatých stolů“ na téma trestní odpovědnost podnikatele (str. 18 ), při nichž se budou setkávat naši špičkoví podnikatelé s předními představiteli české justice.
Odbor Evropské Unie Ministerstva spravedlnosti ČR informuje o veřejné výzvě k podávání kandidatur na jmenování sedmi soudců v nově zřizovaném Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (The European Union Civil Service Tribunal). Vybraní kandidáti budou jmenováni na období šesti let s možností prodloužení. Bližší informace jsou k dispozici v Úředním věstníku EU (C 47 A, 2005).
Vážení kolegové a přátelé, loňský rok 2004 byl pro justiční čekatele bez nadsázky přelomovým. Byla změněna dlouholetá praxe následného automatického jmenování čekatele po justičních zkouškách soudcem, na mnoha soudech nebylo uskutečněno výběrové řízení pro nové čekatele. Ani v současné době, kdy bylo Ministerstvem spravedlnosti ČR avizováno jmenování nových soudců a byl vypracován návrh upravující výběrová řízení na místa soudců, žádná koncepce přípravné služby justičních čekatelů zveřejněna nebyla. Dle našeho názoru je v zájmu soudců, nejen se zajímat o budoucnost justičních čekatelů, ale iniciovat vznik kvalitní úpravy jejich poměrů, na základě jejího obsahu se pokusit přesvědčit ministerstvo spravedlnosti i veřejnost o důležitosti úlohy justičních čekatelů pro justici.
Dne 25. února 2005 od 10.00 do 13.30 hodin pořádají Vzdělávací středisko na podporu demokracie a Soudcovská unie ČR seminář "Aplikace práva Evropského společenství obecnými soudy v České republice". Uskuteční se v budově Městského soudu v Praze, Hybernská 18, Praha 1 (lokální pracoviště Justiční akademie).
Cílem tohoto projektu je zvýšení právního vědomí ve společnosti, které je obecně velmi nízké, a to za pomoci erudovaných a zkušených praktiků z řad soudců a justičních čekatelů. Právo jako základní systém společenských norem musí být srozumitelné a pochopitelné pro celou naší společnost. Středem zájmu projektu jsou studenti středních škol, neboť právě oni si začínají vytvářet vlastní systém hodnot a formuje se jejich morální profil. Zároveň již dosáhli takové úrovně vzdělání, že jsou schopni porozumět složitějším aspektům práva jako normativního systému.
Vzdělávací středisko na podporu demokracie pořádá ve spolupráci se Soudcovskou unií ČR v pátek 3. prosince 2004 seminář s názvem "Postavení a role soudců v České republice a Evropě". Koná se od 10 hodin v Hybernské ulice č. 18, Praha 1 (budova MS v Praze, lokální pracoviště Justiční akademie). K postavení a roli soudců obecných soudů, jejich odborné připravenosti, stavu reformy soudnictví v ČR ...
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2004 se v Jindřichově Hradci uskuteční 14. výroční zasedání Soudcovské unie ČR.
NEJRYCHLEJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SOUDCOVSKÉ UNIE Zveme novináře a sdělovací prostředky na stručný tiskový briefing, který se koná bezprostředně po skončení sněmu SU ČR v sobotu 28. 11. 2009 v hotelu Frymburk, Frymburk 140 ...Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011