Připravované akce


Cílem tohoto projektu je zvýšení právního vědomí ve společnosti, které je obecně velmi nízké, a to za pomoci erudovaných a zkušených praktiků z řad soudců a justičních čekatelů. Právo jako základní systém společenských norem musí být srozumitelné a pochopitelné pro celou naší společnost. Středem zájmu projektu jsou studenti středních škol, neboť právě oni si začínají vytvářet vlastní systém hodnot a formuje se jejich morální profil. Zároveň již dosáhli takové úrovně vzdělání, že jsou schopni porozumět složitějším aspektům práva jako normativního systému.
Vzdělávací středisko na podporu demokracie pořádá ve spolupráci se Soudcovskou unií ČR v pátek 3. prosince 2004 seminář s názvem "Postavení a role soudců v České republice a Evropě". Koná se od 10 hodin v Hybernské ulice č. 18, Praha 1 (budova MS v Praze, lokální pracoviště Justiční akademie). K postavení a roli soudců obecných soudů, jejich odborné připravenosti, stavu reformy soudnictví v ČR ...
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2004 se v Jindřichově Hradci uskuteční 14. výroční zasedání Soudcovské unie ČR.
NEJRYCHLEJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SOUDCOVSKÉ UNIE Zveme novináře a sdělovací prostředky na stručný tiskový briefing, který se koná bezprostředně po skončení sněmu SU ČR v sobotu 28. 11. 2009 v hotelu Frymburk, Frymburk 140 ...Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011